Aktualności

07 paź
0

Nowe stawki za odbiór odpadów od stycznia 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 roku podstawowa stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych będzie wynosiła 11 zł za m3 zużytej wody w gospodarstwie domowym. Podwyżka z obecnej kwoty 9,50 zł jest wynikową jedynej złożonej w przetargu na usługi odbioru odpadów komunalnych oferty przedsiębiorstwa PUK Rumia, która jest aż o 30% wyższa ...

Czytaj dalej
05 paź
0

Apelujemy o czujność w zakresie współpracy z firmami z branży fotowoltaicznej i grzewczej

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców gminy Kosakowo dotyczącymi firm oferujących instalacje fotowoltaiczne informujemy, że Urząd Gminy Kosakowo nie nawiązał współpracy z żadną z takich firm, ani też nie rekomendujemy konkretnego przedsiębiorstwa oferującego montaż paneli, kotłów czy też dostawę opału. Zwracamy również uwagę, że nieprawdziwe są informacje o rzekomych karach za brak ...

Czytaj dalej
04 paź
0

Kontrola sieci kanalizacyjnej – nielegalne podłączenia wód opadowych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO informuje o kontrolach sieci kanalizacyjnej pod kątem nielegalnego podłączenia wód opadowych. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (tekst jedn. Dz. U. 2020, poz. 2028) – art. 9.ust.1 – zabrania się wprowadzania wód opadowych ...

Czytaj dalej
03 paź
0

Zapraszamy na koncert szantowy zespołu FUCUS

Już w najbliższą środę, 5 października br. w Kosakowskim Centrum Kultury będą rozbrzmiewały dźwięki morskich pieśni podczas kolejnego koncertu szantowego. O godzinie 19:00 wystąpi zespół FUCUS – serdecznie zapraszamy. Szanty, jako marynarskie pieśni pracy rozwinęły się z bardzo pragmatycznych powodów. Z biegiem lat, głównie z przyczyn ekonomicznych, ...

Czytaj dalej
03 paź
0

Niebiesko-żółty trend w przestrzeni publicznej – akcja Solidarni z Ukrainą

Na donicach w barwach flagi ukraińskiej pojawiły się oznaczenia akcji charytatywnej „Solidarni z Ukrainą”. Firma z którą współpracujemy w zakresie zamówień elementów aranżacji zieleni publicznej w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca br. prowadziła akcje sprzedaży donic w barwach niebiesko-żółtych, z których część środków przekazała na wsparcie Ukrainy. Przed sezonem letnim sprzedano 32 ...

Czytaj dalej
30 wrz
0

Konsultacje społeczne – tereny pod wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej

8 września 2022 r. Rada Gminy Kosakowo podjęła Uchwałę nr LXXVI/560/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kosakowo, dotyczących włączenia do terytorium gminy Kosakowo obszaru pod wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, oznaczonego jako obręb ewidencyjny Kosakowo Zatoka. Celem poznania opinii mieszkańców na ten temat, udostępnione zostaną ...

Czytaj dalej
29 wrz
0

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Derdowskiego i Gryfa Pomorskiego

Informujemy, że w czwartek, 28 września br. została uruchomiona sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Derdowskiego i Gryfa Pomorskiego w Kosakowie. Na wlotach skrzyżowania funkcjonuje również przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Mamy nadzieję, że te zmiany w organizacji ruchu korzystnie wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa pojazdów, a przede wszystkich pieszych oraz poprawią się warunki ruchu ...

Czytaj dalej
29 wrz
0

„Bezpieczna droga do szkoły” w gminie Kosakowo

W związku z prowadzoną przez Prefekturę Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego akcją „Bezpieczna droga do szkoły”, Straż Gminna Kosakowo wzięła udział w w/w wydarzeniu promując i zwiększając poczucie bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przedszkolnej i szkolnej. W okresie od dnia 22 sierpnia br. Staż Gminna Kosakowo przeprowadzała regularne kontrole w okolicach placówek oświatowych, ...

Czytaj dalej
28 wrz
0

Finał Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”

Za nami finał 26 edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”. W finale znalazł się budynek z naszej gminy – Szkoła Podstawowa w Pogórzu. Z tej okazji wójt gminy Kosakowo Marcin Majek odebrał z rąk kapituły gratulacje, podziękowania oraz dyplom. W środę 28 września br. na Zamku Królewskim w Warszawie ...

Czytaj dalej
28 wrz
0

II Rowerowy Rajd Piaśnicki 2022

Już 1 października br. startuje II edycja Rowerowego Rajdu Piaśnickiego śladami pomordowanych w 1939 r. w Lasach Piaśnickich kapłanów Ziemi Puckiej. Rowerzyści startować będą z Władysławowa i Pucka, a wśród partnerów wydarzenia jest m.in. gmina Kosakowo oraz Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo. Na rajd będzie możliwy dojazd autokarem. Celem Rowerowego Rajdu Piaśnickiego ...

Czytaj dalej
Góra

W dniu 23.12.2022 Urząd Gminy będzie czynny do godziny 13:00.