fundusze-unijne

04 mar
0

Edukacja Żeglarska projekt partnerski z Powiatem

Powiat Pucki wraz z partnerami, w tym Gminą Kosakowo  realizuje projekt pn. „Rozwój edukacji żeglarskiej w szkołach publicznych powiatu puckiego” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej we Władysławowie, Liderem projektu jest Starostwo Powiatowe ...

Czytaj dalej
24 lis
0

Dofinansowanie do unijnych lub krajowych systemów jakości – nabór wniosków

Wszystkich zainteresowanych informujemy, iż do 30.12.2021 r. trwa VIII nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 można otrzymać ...

Czytaj dalej
29 paź
0

„Granty PPGR” – wnioski przyjmowane są do 3 listopada br.

Przypominamy, że do 3 listopada br. można składać wnioski w ramach programu „Granty PPGR” na bezpłatny sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin popegeerowskich.  Poniżej gotowe formularze wniosku do wypełnienia: dla rodziców lub opiekunów dzieci do 18 roku życia – Zgłoszenie udziału do programu dla Gm Kosakowo_opiekun dla uczniów (szkół ...

Czytaj dalej
27 paź
0

„Granty PPGR” – bezpłatny sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin popegeerowskich

Informujemy, że w związku z ogłoszonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa naborem wniosków w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Granty PPGR” do 3 listopada br. jest możliwość zawnioskowania o otrzymanie bezpłatnego sprzętu komputerowego przez dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Z programu będą mogły skorzystać dzieci, wnuki i prawnuki byłych pracowników ...

Czytaj dalej
23 mar
0

Skwer w Dębogórzu dofinansowany z Unii Europejskiej

SKWER W DĘBOGÓRZU dofinansowany z Unii Europejskiej Projekt pn.: „Budowa skweru w Dębogórzu z fragmentem drogi rowerowej” uzyskał wsparcie ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014 – 2020 – w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014 – 2020 Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej ...

Czytaj dalej
23 mar
0

Budowa drogi ul. Rzemieślniczej w miejscowości Kosakowo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie” Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn.: Budowa drogi ul. Rzemieślniczej w miejscowości Kosakowo mająca na celu: Wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich w Gminie Kosakowo ulicy Rzemieślniczej w Miejscowości Kosakowo Współfinansowana jest ze środków ...

Czytaj dalej
23 mar
0

Budowa przedszkola publicznego w Mostach wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Czytaj dalej
23 mar
0

Kompleksowy system wsparcia miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 r.

Jako jeden z partnerów Realizujemy projekt pn.: Kompleksowy system wsparcia miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 r. Lider projektu gm. Puck, Projekt w trakcie realizacji.

Czytaj dalej
23 mar
0

Budowa dróg gminnych: ul. Kościuszki i ul. Czarnieckiego w miejscowości Pogórze

“Inwestycja pn.: „Budowa dróg gminnych: ul. Kościuszki i ul. Czarnieckiego w miejscowości Pogórze została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r w kwocie 2 798 130 zł w ramach edycji dofinansowania na 2019 r, Inwestycję zrealizowano na przełomie 2019-2020 r. ”

Czytaj dalej
23 mar
0

Ścieżka dydaktyczna na terenie Rezerwatu Przyrody Mechelińskie Łąki

W dniu 17.10.2018 r. na Uniwersytecie Gdańskim nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie Projektu: “Ścieżka dydaktyczna na terenie Rezerwatu Przyrody Mechelińskie Łąki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. ...

Czytaj dalej
Góra