fundusze-unijne

22 sie
0

Nowe łodzie żeglarskie w gminie Kosakowo

W dniu 22 sierpnia br. z dwoma działającymi na terenie gminy stowarzyszeniami wójt gminy Kosakowo Marcin Majek podpisał umowy użyczenia 8 łodzi żaglowych na cele edukacji żeglarskiej dzieci i młodzieży z gminy Kosakowo. 5 z nich trafiło do Yacht Clubu Rewa, 3 do Stowarzyszenia Port Mechelinki. Zostały one zakupione w ramach ...

Czytaj dalej
05 lip
0

Wsparcie seniorów i ich opiekunów

Kompleksowy system wsparcia miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 r. Gmina Kosakowo w partnerstwie z Gminą Puck, Gminą Miasta Puck, Gminą Władysławowo i Fundacją Phenomen realizuje projekt pn. „Kompleksowy system ...

Czytaj dalej
03 cze
0

Spotkanie konsultacyjne LSR wraz z Stowarzyszeniem Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka

Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka przygotowuje nową Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) do 2030 roku z aktywnym udziałem lokalnej społeczności, przy zachowaniu równych szans wzięcia udziału w pracach zarówno dla sektora publicznego, gospodarczego, społecznego. Narzędziem włączenia mieszkańców w proces budowy LSR są w szczególności spotkania konsultacyjne w każdej ...

Czytaj dalej
04 mar
0

Edukacja Żeglarska projekt partnerski z Powiatem

Powiat Pucki wraz z partnerami, w tym Gminą Kosakowo  realizuje projekt pn. „Rozwój edukacji żeglarskiej w szkołach publicznych powiatu puckiego” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej we Władysławowie, Liderem projektu jest Starostwo Powiatowe ...

Czytaj dalej
24 lis
0

Dofinansowanie do unijnych lub krajowych systemów jakości – nabór wniosków

Wszystkich zainteresowanych informujemy, iż do 30.12.2021 r. trwa VIII nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 można otrzymać ...

Czytaj dalej
29 paź
0

„Granty PPGR” – wnioski przyjmowane są do 3 listopada br.

Przypominamy, że do 3 listopada br. można składać wnioski w ramach programu „Granty PPGR” na bezpłatny sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin popegeerowskich.  Poniżej gotowe formularze wniosku do wypełnienia: dla rodziców lub opiekunów dzieci do 18 roku życia – Zgłoszenie udziału do programu dla Gm Kosakowo_opiekun dla uczniów (szkół ...

Czytaj dalej
27 paź
0

„Granty PPGR” – bezpłatny sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin popegeerowskich

Informujemy, że w związku z ogłoszonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa naborem wniosków w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Granty PPGR” do 3 listopada br. jest możliwość zawnioskowania o otrzymanie bezpłatnego sprzętu komputerowego przez dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Z programu będą mogły skorzystać dzieci, wnuki i prawnuki byłych pracowników ...

Czytaj dalej
23 mar
0

Skwer w Dębogórzu dofinansowany z Unii Europejskiej

SKWER W DĘBOGÓRZU dofinansowany z Unii Europejskiej Projekt pn.: „Budowa skweru w Dębogórzu z fragmentem drogi rowerowej” uzyskał wsparcie ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014 – 2020 – w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014 – 2020 Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej ...

Czytaj dalej
23 mar
0

Budowa drogi ul. Rzemieślniczej w miejscowości Kosakowo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie” Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn.: Budowa drogi ul. Rzemieślniczej w miejscowości Kosakowo mająca na celu: Wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich w Gminie Kosakowo ulicy Rzemieślniczej w Miejscowości Kosakowo Współfinansowana jest ze środków ...

Czytaj dalej
23 mar
0

Budowa przedszkola publicznego w Mostach wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Czytaj dalej
Góra