fundusze-unijne

23 mar
0

Fitness integruje – utworzenie wewnętrznych stref rekreacji ruchowej w Mechelinkach, Kazimierzu, Dębogórzu Wybudowanie, Suchym Dworze

Fitness integruje – utworzenie wewnętrznych stref rekreacji ruchowej w Mechelinkach, Kazimierzu, Dębogórzu Wybudowanie, Suchym Dworze Cel projektu: poprawa jakości życia na wsi oraz zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców wsi i ich aktywizacja w miejscowościach: Mechelinki, Kazimierz, Dębogórze Wbudowywanie, Suchy Dwór poprzez modernizację przestrzeni publicznej polegającą na zorganizowania ...

Czytaj dalej
23 mar
0

Rozbudowa Alei Nadmorskiej w Mechelinkach

Rozbudowa Alei Nadmorskiej w Mechelinkach Cel projektu: podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności gminy poprzez poprawę zagospodarowania przestrzeni publicznej, społecznej i rekreacyjno-sportowej oraz wzrost infrastruktury turystycznej w Gminie Kosakowo w ramach rozbudowy Alei Nadmorskiej w Mechelinkach. Zakres: w ramach realizacji projektu zostaną wykonane następujące elementy: ciąg pieszy, amfiteatr wraz z zadaszeniem ...

Czytaj dalej
23 mar
0

Outdoor Fitness na boisku w Dębogórzu dofinansowany z Unii

Outdoor Fitness na boisku w Dębogórzu dofinansowany z Unii Boisko sołeckie w Dębogórzu zostało doposażone w zestaw siłowni zewnętrznej, tzw. outdoor fitenss, dzięki realizacji projektu pn:. Mała rewitalizacja –doposażenie boisko sołeckiego w urządzenia do rekreacji ruchowej, tzw. outdoor fitness. Inwestycja dofinansowana ze środków na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów ...

Czytaj dalej
23 mar
0

Wyposażenie świetlicy w Suchym Dworze dofinansowane z Unii

Wyposażenie świetlicy w Suchym Dworze dofinansowane z Unii Świetlica w Suchym Dworze, została wyposażona w ramach realizacji projektu pn.: Wyposażenie sołeckiej świetlicy regionalnej w Suchym Dworze, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – działanie Odnowa i Rozwój Wsi, osi 4 Leader. Dofinansowanie wyniosło 80 % wydatków ...

Czytaj dalej
23 mar
0

Rozbudowa Ogólnopolskiej Alej Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie

Rozbudowa Ogólnopolskiej Alej Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie   Cel projektu: poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej, historycznej, społecznej i rekreacyjno-sportowej oraz wzrost atrakcyjności infrastruktury turystycznej w Gminie Kosakowo poprzez rozbudowę Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie. Zakres: W ramach projektu planujemy następujące prace: zagospodarowanie terenu, budowa ...

Czytaj dalej
16 lut
0

Przebudowa ulicy Wiśniowej w Pierwoszynie, gm. Kosakowo

W dniu 31 grudnia 2019 r. Wójt Gminy Kosakowo podpisał umowę o dofinansowanie na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Wiśniowej w Pierwoszynie, gm. Kosakowo” na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, ...

Czytaj dalej
Góra