GOPS

13 gru
0

Ogłoszenie o naborze asystenta

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie Ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY   Forma zatrudnienia: umowa o pracę, system pracy zadaniowy Ilość wolnych stanowisk: 1 etat Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2012 r.   1.Wymagania konieczne: posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych, ...

Czytaj dalej
28 wrz
0

Ogłoszenie o wyborze oferty z przetargu na Przeprowadzenie 7 kursów umiejętności zawodowychdla uczestników projektu „Idę do pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7,1,1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ogloszenie o wyborze kursów zawodowych – strona

Czytaj dalej
20 wrz
0

Pytania i odpowiedzi w przetargu na Przeprowadzenie 7 kursów umiejętności zawodowychdla uczestników projektu „Idę do pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7,1,1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

pytania i odpowiedzi

Czytaj dalej
13 wrz
0

No Title

SIWZ w przetargu nieograniczonym na Przeprowadzenie 7 kursów umiejętności zawodowych dla uczestników projektu „Idę do pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7,1,1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj dalej
13 wrz
0

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Przeprowadzenie 7 kursów umiejętności zawodowych dla uczestników projektu „Idę do pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7,1,1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gops.kosakowo.pl Kosakowo: Przeprowadzenie 7 kursów umiejętności zawodowych dla uczestników projektu Idę do pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7,1,1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy ...

Czytaj dalej
13 sie
0

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkoleń (wizaż i savoir-vivre)

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z wizażu i savoir vivre

Czytaj dalej
13 kw.
0

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia

PS/051/70/12/AP Kosakowo, 19.03.2012 r.   Dotyczy: zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia   W związku z realizowanym projektem systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą „Idę do pracy”, według umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-22-054/08-00, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, kierując się ...

Czytaj dalej
30 sie
0

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA SPECJALISTĘ DS. PŁAC

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie informuje, że w wyniku naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani MARZENA FIFIELSKA, zam. MECHELINKI. Uzasadnienie wyboru: W/w kandydatka spełnia wymagane warunki, posiada najdłuższy staż pracy, doswiadczenie w zakresie księgowości i płac, dobrą znajomość wymaganych przepisów prawa oraz dobre referencje. Kierownik ...

Czytaj dalej
17 sie
0

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko- SPECJALISTA DS. PŁAC

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSAKOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY     Na ½ etatu  specjalisty  ds. płac    1.      Wymagania niezbędne: a)      Wykształcenie wyższe b)      Specjalizacja finanse i rachunkowość. Wymagania dodatkowe:       a) dobra znajomość obsługi komputera, b) dobra znajomość programu Płatnik, ...

Czytaj dalej
Góra