Projekty i inwestycje

04 lip
0

Rozbudowa Promenady w Rewie

Inwestycja Rozbudowa Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie to projekt o wartości ponad 1,5 miliona złotych dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. W centrum miejscowości, wzdłuż ulicy Morskiej powstał trakt spacerowy oraz ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej. Teren zagospodarowano małą architekturą: pergolami, ławeczkami, miejscami dla rowerów. Inwestycja ...

Czytaj dalej
04 lip
0

Kompleks Gimnazjum z halą sportową i pływalnią

Decyzja o konieczności budowy gimnazjum nie była przypadkowa. Duża inwestycja zawsze jest dylematem dla władzy. W świetle innych, też ważnych potrzeb inwestycyjnych trzeba wybierać, co najpierw. Podjęta przez Wójta i Radę Gminy Kosakowo decyzja o budowie gimnazjum wynikała z dużego przyrostu ludności w naszej gminie, diagnozy demograficznej, projektowanych przez MEN ...

Czytaj dalej
04 lip
0

Przebudowa nawierzchni ulicy Pomorskiej w Dębogórzu

Trwa przebudowa nawierzchni drogi powiatowej ulicy Pomorskiej w miejscowości Dębogórze. Podstawowy zakres robót obejmuje: frezowanie istniejącej nawierzchni rozbiórka elementów dróg i chodników  wyrównanie podbudowy mieszanką z betonu asfaltowego wykonanie nawierzchni z BA wzmocnienie nawierzchni siatką z włókna szklanego na podkładzie z włókniny wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego wykonanie nawierzchni ...

Czytaj dalej
04 lip
0

Gmina przystępuje do budowy ulicy Derdowskiego

W dniu 3 lipca br. została zawarta umowa z firmą PIN KONCEPT Sp. z o.o. w Gdańsku na opracowanie dokumentacji technicznej do wykonania robót budowlanych budowy ulicy Derdowskiego. Na dzień dzisiejszy zakończono prace koncepcyjne i rozpoczęto uzgodnienia robocze do projektu budowlanego. Opracowana koncepcja precyzuje, że ulica Derdowskiego będzie drogą jednojezdniową o szerokości ...

Czytaj dalej
04 lip
0

Połączenie drogowe z Suchego Dworu do Dębogórza

Gmina Kosakowo rozpoczęła prace nad następną ważną inwestycją drogową (po ul. Derdowskiego). Ruszyły prace projektowe dla drogi z Suchego Dworu do Dębogórza w ciągu ul. Chmielnej i Paska. Planowane jest wykonanie skrzyżowania typu rondo z ul. Pomorską oraz Szkolną. Na całym odcinku zostanie także zaprojektowany ciąg pieszo rowerowy. Droga ta będzie istotnym rozwiązaniem ...

Czytaj dalej
04 lip
0

Nowe schody na klif

Schody prowadzące z plaży na klif w Mechelinkach zostały w tym roku w pełni zmodernizowane (poprzednie zostały całkowicie rozebrane, a w ich miejscu powstały nowe, wykonane z tworzywa sztucznego – deski pomostowej. Materiał ten charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie czynników atmosferycznych, ponadto jest antypoślizgowy i szybkoschnący. Mamy nadzieję, że pomimo ...

Czytaj dalej
04 lip
0

Szkoła w Pogórzu

W wyniku konkursu na wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu Sąd Konkursowy w składzie: Zastępcy Wójta Marcina Majka, Kierownika Ref. Oświaty Jolanty Mojsiejuk, Dyrektora Szkoły w Pogórzu Rafała Juszczyka oraz architektów: Marka Kleczkowskiego oraz Dariusza Sawickiego dokonał oceny prac konkursowych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i Regulaminem ...

Czytaj dalej
Góra