Aktualności – Slajd

27 paź
0

Ważna informacja dla rolników – szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydłużyło termin składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022 r. za pośrednictwem publicznej aplikacji dnia 31 października br. Równocześnie wprowadzono możliwość ubiegania się o pomoc finansową dla rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie ...

Czytaj dalej
27 paź
0

Kolejne kilometry tras rowerowych w gminie Kosakowo

  W czwartek, 27 października br. podpisano umowę z wykonawcą na realizację projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu Międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – Partnerstwo Gminy Puck”. W ramach realizacji zapisów umowy powstaną kolejne, ponad 3 kilometry nowych tras rowerowych.  Od wielu lat sukcesywnie realizowany jest ...

Czytaj dalej
28 paź
0

Umowa na budowę 10 dróg gminnych z wykonawcą podpisana

W czwartek, 27 października br. została podpisana umowa z wykonawcą  firmą Kruszywo Sp. z o.o. na budowę 10 gminnych dróg: Owocowej i Wiosennej w Dębogórzu, Tymiankowej i Szafranowej w Kosakowie, Olimpijskiej w Mechelinkach, Północnej w Pierwoszynie, Lema w Suchym Dworze, Wielkopolskiej w Rewie, Jodłowej i Klonowej w Mostach.  O otrzymaniu dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego ...

Czytaj dalej
25 paź
0

Zmiana organizacji ruchu we Wszystkich Świętych

Informujemy, że we wtorek 1 listopada br. na terenie gminy Kosakowo zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu. Wzorem lat poprzednich na ulicy Rzemieślniczej w Kosakowie będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy (od ul. Rumskiej do ul. Chrzanowskiego). Wyznaczono  został objazd do cmentarza komunalnego przez wieś Pierwoszyno ulicami: Żeromskiego, Kaszubską, Rumską, Rzemieślniczą oraz Chrzanowskiego. Ponadto na drodze ...

Czytaj dalej
25 paź
0

Dystrybucja preparatu jodku potasu na terenie gminy Kosakowo

Zgodnie z decyzją otrzymaną od wojewody pomorskiego informujemy, że przechowywane w gminie tabletki jodku potasu mogą zostać wydane mieszkańcom tylko i wyłącznie w przypadku prowadzenia działań interwencyjnych, o których mowa w ustawie Prawo atomowe art. 90. Nie jest to możliwe wcześniej niż w przypadku ich zaistnienia, co stanowiło sugestię osób zaangażowanych w akcję ich wydawania. ...

Czytaj dalej
25 paź
0

Do 30 października br. trwają ogólnogminne konsultacje społeczne

Do 30 października br. trwają ogólnogminne konsultacje społeczne w sprawie włączenia do terytorium gminy Kosakowo obszaru pod wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, oznaczonego jako obręb ewidencyjny Kosakowo Zatoka. Formą konsultacji są formularze ankietowe dostępne na stronie internetowej www.gminakosakowo.pl, www.bip.kosakowo.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo.  W dniu 13 stycznia 2017 ...

Czytaj dalej
24 paź
0

Komunikat dla Beneficjentów Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Przywrócony zostaje rodzaj kontroli przedsięwzięć polegający na prowadzeniu kontroli na dokumentach w siedzibie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W związku powyższym, w przypadku takiej kontroli, Beneficjenci Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” będą zobowiązani do uzupełnienia na wezwanie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wniosków o płatność końcową o dodatkowe ...

Czytaj dalej
22 paź
0

Zachęcamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych

W dniach 3-30 października br. odbywają się ogólnogminne konsultacje społeczne w sprawie włączenia do terytorium gminy Kosakowo obszaru pod wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, oznaczonego jako obręb ewidencyjny Kosakowo Zatoka. Formą konsultacji są formularze ankietowe dostępne na stronie internetowej www.gminakosakowo.pl, www.bip.kosakowo.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo. W 2018 ...

Czytaj dalej
21 paź
0

Podsumowanie spotkania informacyjnego ws. budowy nowego układu drogowego

W czwartek 20 października br. odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami gminy w sprawie budowy nowego układu drogowego Kosakowo-Pierwoszyno-Mosty wraz z węzłem integracyjnym w Kosakowie. Jego celem było przedstawienie nowych rozwiązań komunikacyjnych znacząco usprawniających poruszanie się po gminie. Prace nad projektem rozpoczęły się już wiele lat temu. Zaprezentowane ...

Czytaj dalej
19 paź
0

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dot. nowego układu drogowego

Ze względu na dynamiczny rozwój gminy Kosakowo, projektowany jest nowy układ drogowy Kosakowo-Pierwoszyno-Mosty wraz z węzłem integracyjnym w Kosakowie. Zachęcamy mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w czwartek, 20 października br. o godz. 18:00 w siedzibie Kosakowskiego Centrum Kultury (ul. Kaszubska 11, Pierwoszyno). Celem spotkania jest przedstawienie mieszkańcom projektowanego ...

Czytaj dalej
Góra