Aktualności – Slajd

15 gru
0

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie wręczone

  14 grudnia br. w restauracji Kaszubskiej w Kosakowie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń z okazji 50-lecia i 60-lecia zawarcia związku małżeńskiego, tzw. Złotych i Diamentowych Godów, obchodzonych przez pary małżeńskie z gminy Kosakowo. Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie mogą być odznaczeni małżonkowie, którzy przeżyli co najmniej 50 lat w jednym związku ...

Czytaj dalej
15 gru
0

Przypomnienie dla przedsiębiorców posiadający licencję TAXI

    Przypominamy, iż licencje na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji, na wniosek przedsiębiorcy, do 31 grudnia 2022 r. Zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dn. 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym ...

Czytaj dalej
15 gru
0

„Ty też możesz zostać Mikołajem marzeń” – akcja dla puckiego hospicjum

Coroczna akcja organizowana  przez Puckie Hospicjum pt. „Ty też możesz zostać Mikołajem marzeń”, pobudza do niesienia bezinteresownej pomocy chorym, sędziwym ludziom wśród których opiekę znaleźli również mieszkańcy gminy Kosakowo. 13 grudnia br. delegacja pracowników Urzędu Gminy Kosakowo wraz z zastępcą wójta Marcinem Kopitzkim przekazała puckiem hospicjum ...

Czytaj dalej
14 gru
0

Informacja dotycząca godzin pracy urzędu gminy 16 grudnia br.

Informujemy, że w piątek 16 grudnia br. Urząd Gminy będzie czynny do godziny 13:45  

Czytaj dalej
14 gru
0

Tymczasowe wznowienie ruchu na ul. Żeromskiego

Pomimo trwania inwestycji na budowanym skrzyżowaniu ul. Gryfa Pomorskiego z Żeromskiego w Kosakowie po ułożeniu warstwy wiążącej masy asfaltowej tymczasowo został przywrócony ruch w tym miejscu. Na czas układania ostatniej, ścieralnej warstwy masy asfaltowej fragment ulicy Żeromskiego na odcinku od restauracji Biancas do wjazdu do Szkoły Podstawowej w Kosakowie zostanie ponownie tymczasowo ...

Czytaj dalej
13 gru
0

Pozytywne informacje w sprawie wody w Dębogórzu

Pozytywne informacje płyną do gminy Kosakowo, a w szczególności do mieszkańców Dębogórza od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku. Instytucja wydała komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia. Akcja dystrybucji wody dla mieszkańców Dębogórza w związku z powyższym zostaje zakończona. Badania wody wykonane w punktach na sieci w dniach 6, 7 i 9 grudnia ...

Czytaj dalej
13 gru
0

Walne Zgromadzenie Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

12 grudnia br. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS), w którym wzięli udział prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie. Podczas spotkania rozmawiano zarówno o finansach, bieżących sprawach samorządów, jak i o ponad 200 projektach metropolitalnych, realizowanych głównie z funduszy europejskich. W trakcie spotkania podsumowano ...

Czytaj dalej
12 gru
0

Aktualne informacje dot. zdatności wody do spożycia w Dębogórzu

W nawiązaniu do poprzednich komunikatów, przekazujemy bieżące informacje o sytuacji związanej z wodą w sołectwie Dębogórze. Dziś (12 grudnia br.) otrzymaliśmy wyniki serii badań wody pobranej z punktów na sieci wodociągowej, hydroforni (woda podawana do sieci wodociągowej) oraz ze studni na ujęciu wody wykonanych w dniach 6 oraz 7 grudnia br. Wskazują one na odpowiedni ...

Czytaj dalej
13 gru
0

Komunikat dla Beneficjentów Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w sprawie zmian w sposobie przeprowadzania kontroli przedsięwzięć

Przywrócony zostaje rodzaj kontroli przedsięwzięć polegający na prowadzeniu kontroli na dokumentach w siedzibie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W związku powyższym, w przypadku takiej kontroli, Beneficjenci Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” będą zobowiązani do uzupełnienia na wezwanie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wniosków o płatność końcową o dodatkowe ...

Czytaj dalej
29 gru
0

„Zarys dziejów ziemi kosakowskiej” – część trzecia wydana

  Uroczystej inauguracji jubileuszu 50-lecia gminy Kosakowo towarzyszyło w dniu 4 grudnia br. wydanie kolejnej pozycji książkowej autorstwa mieszkańca naszej gminy Zygmunta Miszewskiego „Zarys Dziejów Ziemi Kosakowskiej – cz. III z kart historii administracji terenowej”. Dotyczy ona problematyki samorządności terenowej na obszarze, na którym gmina Kosakowo się ...

Czytaj dalej
Góra

W dniu 23.12.2022 Urząd Gminy będzie czynny do godziny 13:00.