Aktualności – Slajd

31 paź
0

Remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Dębogórzu

Z końcem października rozpoczął się remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Dębogórzu. To kolejna inwestycja w gminie Kosakowo w budynki oświatowe. Po remoncie pomieszczeń w szkole w Mostach wiosną br. przyszedł czas na dach dębogórskiej szkoły. Prace toczą się nad nową częścią budynku oddaną do użytku w 1999 r.  – Sale wewnątrz szkoły podczas ...

Czytaj dalej
28 paź
0

Preferencyjny zakup węgla

W związku z aktualnie procedowaną ustawą, która ma umożliwić gminom sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach szacujemy wstępnie liczbę gospodarstw domowych z gminy Kosakowo zainteresowanych zakupem węgla. W związku z powyższym prosimy o pilne zgłaszanie się do Urzędu Gminy Kosakowo osób zainteresowanych zakupem węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego. Zgłoszenia będą przyjmowane ...

Czytaj dalej
27 paź
0

Ważna informacja dla rolników – szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydłużyło termin składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022 r. za pośrednictwem publicznej aplikacji dnia 31 października br. Równocześnie wprowadzono możliwość ubiegania się o pomoc finansową dla rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód ...

Czytaj dalej
27 paź
0

Kolejne kilometry tras rowerowych w gminie Kosakowo

  W czwartek, 27 października br. podpisano umowę z wykonawcą na realizację projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu Międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – Partnerstwo Gminy Puck”. W ramach realizacji zapisów umowy powstaną kolejne, ponad 3 kilometry nowych tras rowerowych.  Od wielu lat sukcesywnie realizowany jest ...

Czytaj dalej
28 paź
0

Umowa na budowę 10 dróg gminnych z wykonawcą podpisana

W czwartek, 27 października br. została podpisana umowa z wykonawcą  firmą Kruszywo Sp. z o.o. na budowę 10 gminnych dróg: Owocowej i Wiosennej w Dębogórzu, Tymiankowej i Szafranowej w Kosakowie, Olimpijskiej w Mechelinkach, Północnej w Pierwoszynie, Lema w Suchym Dworze, Wielkopolskiej w Rewie, Jodłowej i Klonowej w Mostach.  O otrzymaniu dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego ...

Czytaj dalej
25 paź
0

Zmiana organizacji ruchu we Wszystkich Świętych

Informujemy, że we wtorek 1 listopada br. na terenie gminy Kosakowo zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu. Wzorem lat poprzednich na ulicy Rzemieślniczej w Kosakowie będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy (od ul. Rumskiej do ul. Chrzanowskiego). Wyznaczono  został objazd do cmentarza komunalnego przez wieś Pierwoszyno ulicami: Żeromskiego, Kaszubską, Rumską, Rzemieślniczą oraz Chrzanowskiego. Ponadto na drodze ...

Czytaj dalej
25 paź
0

Dystrybucja preparatu jodku potasu na terenie gminy Kosakowo

Zgodnie z decyzją otrzymaną od wojewody pomorskiego informujemy, że przechowywane w gminie tabletki jodku potasu mogą zostać wydane mieszkańcom tylko i wyłącznie w przypadku prowadzenia działań interwencyjnych, o których mowa w ustawie Prawo atomowe art. 90. Nie jest to możliwe wcześniej niż w przypadku ich zaistnienia, co stanowiło sugestię osób zaangażowanych w akcję ich wydawania. ...

Czytaj dalej
25 paź
0

Do 30 października br. trwają ogólnogminne konsultacje społeczne

Do 30 października br. trwają ogólnogminne konsultacje społeczne w sprawie włączenia do terytorium gminy Kosakowo obszaru pod wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, oznaczonego jako obręb ewidencyjny Kosakowo Zatoka. Formą konsultacji są formularze ankietowe dostępne na stronie internetowej www.gminakosakowo.pl, www.bip.kosakowo.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo.  W dniu 13 stycznia 2017 r. ...

Czytaj dalej
24 paź
0

Komunikat dla Beneficjentów Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Przywrócony zostaje rodzaj kontroli przedsięwzięć polegający na prowadzeniu kontroli na dokumentach w siedzibie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W związku powyższym, w przypadku takiej kontroli, Beneficjenci Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” będą zobowiązani do uzupełnienia na wezwanie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wniosków o płatność końcową o dodatkowe ...

Czytaj dalej
22 paź
0

Zachęcamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych

W dniach 3-30 października br. odbywają się ogólnogminne konsultacje społeczne w sprawie włączenia do terytorium gminy Kosakowo obszaru pod wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, oznaczonego jako obręb ewidencyjny Kosakowo Zatoka. Formą konsultacji są formularze ankietowe dostępne na stronie internetowej www.gminakosakowo.pl, www.bip.kosakowo.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo. W 2018 r. ...

Czytaj dalej
Góra