Zarząd dróg i zieleni

17 maj
0

Czasowa zmiana lokalizacji przystanku Kosakowo-Krokusowa

Informujemy, że w związku z budową zatoki autobusowej pomiędzy ulicami Makową i Wrzosową w Kosakowie od jutra, 18.05.2022 r. do dnia 05.06.2022 r. (włącznie) uruchomiony zostanie przystanek tymczasowy Kosakowo-Krokusowa w kierunku Placu Kaszubskiego zlokalizowany ok. 70 m przed przystankiem w lokalizacji stałej. Przystanek tymczasowy obowiązywać będzie na analogicznych zasadach jak zawieszony ...

Czytaj dalej
10 gru
0

Wstrzymanie wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Wójt Gminy Kosakowo, jako zarządca dróg gminnych uprzejmie informuje, że z uwagi na okres zimowy a szczególnie wystąpienia ujemnych temperatur i opadów śniegu, uniemożliwiających zachowanie podstawowych parametrów i norm w zakresie odbudowy nawierzchni drogowych lub innych elementów infrastruktury drogowej w śladzie robót ziemnych związanych z budową, modernizacją lub remontem ...

Czytaj dalej
30 lis
0

Zimowe utrzymanie dróg sezon 2021/2022

Informujemy, że w sezonie zimowym 2021/2022 utrzymaniem dróg gminnych, chodników, placów oraz chodników przy drogach powiatowych, zajmują się następujące firmy: Rejon nr 1 obejmujący miejscowości Rewa, Mosty, Mechelinki: PP MAJA Maria Bigott, ul. Kaszubska 16, 81-198 Pierwoszyno, tel. 781-911-112; Rejon nr 2 obejmujący Pierwoszyno i Kosakowo: Twój Ogród Marcin ...

Czytaj dalej
16 wrz
0

Zamknięcie odcinka ul. Derdowskiego

W związku z realizacją inwestycji drogowej prowadzonej w ciągu ulicy Derdowskiego pomiędzy ul. Miłosza i Pasażem Morskim w Kosakowie informujemy, że od dnia 20.09.2021 r. (poniedziałek) do 30.09.2021 r. (czwartek) zamknięty będzie całkowicie odcinek drogi od wyjazdu z Pasażu Morskiego w Kosakowie do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Pogórzu. Utrzymany będzie wyjazd z ul. Kościuszki w stronę Gdyni oraz wyjazd ...

Czytaj dalej
03 wrz
0

Od 7 września br. fragment ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Derdowskiego będzie całkowicie zamknięty

Referat ds. Zarządu Dróg i Zieleni informuje, że w związku z realizacją inwestycji drogowej prowadzonej w ciągu ulicy Derdowskiego pomiędzy ul. Miłosza i Pasażem Morskim w Kosakowie od dnia 07.09.2021 r. (wtorek) zamknięty będzie całkowicie (bez możliwości przejścia czy przejazdu) ciąg pieszo-rowerowy w granicach realizowanej inwestycji. Ruch samochodowy będzie odbywał się nadal dwukierunkowo ...

Czytaj dalej
13 lip
0

Od jutra nastąpi tymczasowa zmiana organizacji ruchu na fragmencie ulicy Derdowskiego w Kosakowie

Informujemy, że od dnia 14.07.2021 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na jezdni ul. Derdowskiego w Kosakowie na odcinku od Centrum Handlowego „Pasaż Morski” do wysokości ul. Miłosza. W pierwszym etapie planowane jest prowadzenie prac w skrajniach drogi, w trakcie dostaw materiałów i rozładunku planowane jest ręczne kierowanie ruchem lub ustawianie sygnalizatorów. W późniejszym ...

Czytaj dalej
23 cze
0

Informacja ze Starostwa Powiatowego w Pucku

Starostwo Powiatowe w Pucku przypomina o konieczności zawiadamiania o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu organ zatwierdzający. Poniżej odnośnik do wzoru zamówienia. Wzór zawiadomienia

Czytaj dalej
07 cze
0

Informacja

Wójt Gminy Kosakowo przypomina o konieczności uzyskania zgody właściciela gruntów na umieszczenia urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego na drodze gminnej, przed złożeniem do zaopiniowania przez Zespół Uzgadniana Dokumentacji Starostwa Powiatowego w Pucku. Informujemy, że wszystkie projekty dotyczące dokumentacji technicznej na ww. urządzenia umieszczane w gruncie Gminy ...

Czytaj dalej
13 maj
0

Organizacja ruchu na skrzyżowaniu ul. Czarnieckiego i ul. Czechowicza w Pogórzu

W związku z niebezpiecznym zachowaniem kierowców na skrzyżowaniu ul. Czechowicza i ul. Czarnieckiego w Pogórzu powodującym kolizje drogowe informujemy, że finalizowane są opracowania projektów aktualizujących stałą organizację ruchu obejmujące m.in. rejon przedmiotowego skrzyżowania. W celu zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Czarnieckiego z ul. Czechowicza planowane jest wprowadzenie kolejnego zakazu zatrzymywania się ...

Czytaj dalej
26 sty
0

⚠️ Zmiana organizacji ruchu na ul. Łąkowej w Dębogórzu Wybudowaniu

Referat ds. Zarządu Dróg i Zieleni Urzędu Gminy Kosakowo informuje, że z dniem 1 lutego 2021 roku zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu na ul. Łąkowej w miejscowości Dębogórze Wybudowanie (na odcinku Gdynia ul. Pucka – Dębogórze Wybudowanie ul. Dębogórska). Droga na całości będzie dostępna tylko dla ruchu pieszo-rowerowego. Zapewniony zostanie dojazd ...

Czytaj dalej
Góra