Zarząd dróg i zieleni

04 paź
0

Kontrola sieci kanalizacyjnej – nielegalne podłączenia wód opadowych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO informuje o kontrolach sieci kanalizacyjnej pod kątem nielegalnego podłączenia wód opadowych. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (tekst jedn. Dz. U. 2020, poz. 2028) – art. 9.ust.1 – zabrania się wprowadzania wód ...

Czytaj dalej
03 paź
0

Niebiesko-żółty trend w przestrzeni publicznej – akcja Solidarni z Ukrainą

Na donicach w barwach flagi ukraińskiej pojawiły się oznaczenia akcji charytatywnej „Solidarni z Ukrainą”. Firma z którą współpracujemy w zakresie zamówień elementów aranżacji zieleni publicznej w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca br. prowadziła akcje sprzedaży donic w barwach niebiesko-żółtych, z których część środków przekazała na wsparcie Ukrainy. Przed sezonem letnim sprzedano 32 ...

Czytaj dalej
09 sie
0

Przypomnienie o akcji abolicji realizowanej przez PEWIK

Przypominamy, że osoby, których nieruchomości są obecnie przyłączone do sieci wodociągowej i/lub do sieci kanalizacji sanitarnej przedsiębiorstwa PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. i które dotychczas pobierają wodę i/lub odprowadzają ścieki bezumownie, do 1 września 2022 roku mogą zgłosić się do spółki w celu zawarcia umowy o zaopatrzenie wody i/lub odbiór ścieków. ...

Czytaj dalej
29 cze
0

Zmiana organizacji ruchu na drodze Kazimierz-Dębogórze

Informujemy, że w dniach 4-5 lipca 2022 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu w miejscowości Kazimierz w związku z realizacją prac budowlanych w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 1519G na odcinku Kazimierz-Dębogórze”. Z uwagi na wykonanie warstw bitumicznych na remontowanym odcinku drogi powiatowej nastąpi zamknięcie ruchu: w dniu 04.07.2022 r. od początku remontowanego ...

Czytaj dalej
15 cze
0

Utrudnienia na ul. Dorsza w Pogórzu

Uprzejmie informujemy, że w związku z budową ul. Dorsza w Pogórzu (na fragmencie od ul. Kościuszki do ul. Twardowskiego) ruch pieszo-rowerowy odbywa się ulicami Obrońców Wybrzeża i Twardowskiego do ul. Dorsza. Prace obejmują budowę drogi asfaltowej wraz z chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem. Przewidywane zakończenie robót to 31 lipca br. Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj dalej
03 cze
0

Strefa płatnego parkowania

Z początkiem czerwca w gminie Kosakowo ruszyła strefa płatnego parkowania, która obowiązuje m.in. na ul. Rzemieślniczej w Kosakowie w okolicy cmentarza od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00 oraz w Rewie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 20:00. Opłaty za postój pojazdu w ciągu doby: Pierwsza godzina – 4,00 zł Druga godzina – 4,80 zł Trzecia godzina ...

Czytaj dalej
17 maj
0

Czasowa zmiana lokalizacji przystanku Kosakowo-Krokusowa

Informujemy, że w związku z budową zatoki autobusowej pomiędzy ulicami Makową i Wrzosową w Kosakowie od jutra, 18.05.2022 r. do dnia 05.06.2022 r. (włącznie) uruchomiony zostanie przystanek tymczasowy Kosakowo-Krokusowa w kierunku Placu Kaszubskiego zlokalizowany ok. 70 m przed przystankiem w lokalizacji stałej. Przystanek tymczasowy obowiązywać będzie na analogicznych zasadach jak zawieszony ...

Czytaj dalej
10 gru
0

Wstrzymanie wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Wójt Gminy Kosakowo, jako zarządca dróg gminnych uprzejmie informuje, że z uwagi na okres zimowy a szczególnie wystąpienia ujemnych temperatur i opadów śniegu, uniemożliwiających zachowanie podstawowych parametrów i norm w zakresie odbudowy nawierzchni drogowych lub innych elementów infrastruktury drogowej w śladzie robót ziemnych związanych z budową, modernizacją lub remontem ...

Czytaj dalej
30 lis
0

Zimowe utrzymanie dróg sezon 2021/2022

Informujemy, że w sezonie zimowym 2021/2022 utrzymaniem dróg gminnych, chodników, placów oraz chodników przy drogach powiatowych, zajmują się następujące firmy: Rejon nr 1 obejmujący miejscowości Rewa, Mosty, Mechelinki: PP MAJA Maria Bigott, ul. Kaszubska 16, 81-198 Pierwoszyno, tel. 781-911-112; Rejon nr 2 obejmujący Pierwoszyno i Kosakowo: Twój Ogród Marcin ...

Czytaj dalej
16 wrz
0

Zamknięcie odcinka ul. Derdowskiego

W związku z realizacją inwestycji drogowej prowadzonej w ciągu ulicy Derdowskiego pomiędzy ul. Miłosza i Pasażem Morskim w Kosakowie informujemy, że od dnia 20.09.2021 r. (poniedziałek) do 30.09.2021 r. (czwartek) zamknięty będzie całkowicie odcinek drogi od wyjazdu z Pasażu Morskiego w Kosakowie do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Pogórzu. Utrzymany będzie wyjazd z ul. Kościuszki w stronę Gdyni oraz wyjazd ...

Czytaj dalej
Góra