O urzędzie

O urzędzie

Urząd Gminy w Kosakowie
adres: ul. Żeromskiego 69, 81 – 198 Kosakowo
tel.(58) 660 43 43, 660 43 00
fax (58) 660 43 01
email :kosakowo@zgwrp.org.pl, kosakowo@kosakowo.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy w Kosakowie
poniedziałki, wtorki, środy -od godz. 7,45 do 15,30
czwartki – od godz. 7,45 do 17,00
piątki – od godz. 7,45 do 15,15
przyjęcia w sprawach skarg i wniosków: w środy w godz. 9-15
Tryb przyjmowania skarg i wniosków przez Wójta Gminy Kosakowo
Tryb przyjmowania skarg i wniosków przez Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo

Biuro Obsługi Interesanta
tel. (58) 660-43-43,
e-mail: boi@kosakowo.pl

insp. Teresa Czaplicka

Adres skrzynki EPUAP Gminy Kosakowo /000531708/Skrytka

Wójt Gminy – Marcin Majek
przyjmuje interesantów w środy we wcześniej umówionych godzinach
tel. 58 660-43-00

Nr rachunku bankowego Urzędu Gminy Kosakowo:
PKO Bank Polski SA
81 1020 1811 0000 0802 0311 6787 – dochody jednostki
NIP Gminy Kosakowo – 587-15-69-970
REGON – 000-531-708 /EKD 7511/
Nr statystyczny Gminy Kosakowo – 221105 2

W Urzędzie Gminy w Kosakowie wdrożono system zarządzania jakością ISO 9001:2000 /potwierdzony certyfikatem z dnia 1.02.2005r./, dostosowany do normy ISO 9001:2008

Uzyskanie zadowolenia mieszkańców Gminy i innych klientów Urzędu z poziomu obsługi oraz kształtowanie jak najlepszego wizerunku organizacji.

Urząd Gminy Kosakowo przyjazny dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów

Góra