Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze, które obowiązują na terenie kraju, są określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 23 lutego 2024 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20240000290/O/D20240290.pdf.)

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze stosuje się w sytuacji rzeczywistego zagrożenia lub w celu przeprowadzenia treningu i ćwiczeń.

W przypadku gdy sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze są wykorzystywane w ramach ćwiczeń, z dwudziestoczterogodzinnym wyprzedzeniem trzeba poinformować społeczeństwo o tym fakcie. Informacja powinna być upowszechniona w środkach masowego przekazu oraz w sposób zwyczajowy przyjęty na danym terenie i zawierać dane o ćwiczeniu (zakres i zasięg terytorialny).