ZASADY POSTĘPOWANIA Z PRZESYŁKAMI NIEWIADOMEGO POCHODZENIA

Rozsyłanie w Polsce patogenów lub niebezpiecznych środków chemicznych za pomocą paczek albo listów nie jest częstym zjawiskiem. Zazwyczaj są to fałszywe alarmy wywołane przez nieodpowiedzialnych żartownisiów.

JAKIE PRZESYŁKI MOŻEMY UZNAĆ ZA PODEJRZANE?

· brak nadawcy, adresu nadawcy,

· nieoczekiwana, nieostemplowana przesyłka od nieznanego nadawcy;

· nieuzasadnione oznakowanie przesyłki napisami – „Poufne”, „Do rąk własnych”, „Dostarczyć osobiście”, „ANTHRAX” (z łac. wąglik) itp.;

· niedbale wpisany adres oraz błędnie napisane znane określenia i słowa;

· przesyłka jest poplamiona, przetłuszczona, lub wydziela zapach;

· przesyłka jest nadmiernie, z nieznanych powodów zabezpieczona taśmami, linkami, blaszkami, innymi mało spotykanymi materiałami.

POSTĘPOWANIE:

– nie otwieraj przesyłki niewiadomego pochodzenia;

– niezwłocznie  umieść przesyłkę  w worku plastikowym z jak najgrubszej folii (w ostateczności można owinąć paczkę ubraniem, kocem, papierem);

– szczelnie zamknij opakowanie (np. taśmą);

– powtórz 3 pierwsze czynności;

–  nie przenoś przesyłki,  powinna zostawić w miejscu ujawnienia, (o ile nie jest to zbyt tłoczne miejsce), – niezwłocznie zadzwoń na numer alarmowy 112, gdzie zgłoszenie zostanie przekierowane do właściwych służb

 W sytuacji, gdy podejrzana przesyłka została otwarta, a jej zawartość jest w formie ciekłej (płyn, ciecz w worku), lub stałej (szmatka, proszek, pianka, drobne przedmioty itp.) należy :

– nie wąchać jej, nie rozsypywać, nie potrząsać i nie przenosić;

– umieścić przesyłkę w plastikowej torbie, ewentualnie przykryć ją makulaturą, ubraniem, kocem;

– opuścić pomieszczenie, gdzie znajduje się przesyłka;

– dostępnymi środkami zabezpieczyć tę strefę/pomieszczenie przed wejściem innych osób;

– umyć dokładnie ręce;

-zawiadomić policję – numer alarmowy 112  (jeżeli jesteśmy w innym budynku np. w pracy – powiadomić przełożonego, lub osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo obiektu);

-jeżeli jest to możliwe – sporządzić listę osób, które znajdowały się w pomieszczeniu/strefie podejrzanej o skażenie, zebrać numery telefonów i adresy, a następnie listę przekazać policji i inspekcji sanitarnej. Jest to o tyle ważne, że w przypadku prawdziwego skażenia można podjąć szybkie leczenie, oraz ograniczyć liczbę zarażonych.

W przypadku kiedy z paczki wydostanie się na zewnątrz proszek, lub inny podejrzany środek :

– nie wolno próbować ścierać proszku, natychmiast należy przykryć go np. kocem, makulaturą, płachtą folii, ubraniem;

– należy zamknąć okna, opuścić pomieszczenie i zamknąć/zabezpieczyć pomieszczenie przed wejściem innych osób;

– dokładnie umyć ręce (jedynie mydłem);

– zawiadomić policję – numer alarmowy 112, przełożonego, lub osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo obiektu;

–  w przypadku, gdy proszek przedostanie się na nasze ubranie – natychmiast je zmienić;

– skażone ubranie włożyć w plastikową torbę, ewentualnie przykryć je czymś, następnie umyć się pod prysznicem (użyć tylko mydła);

– sporządzić listę osób znajdujących się w strefie skażenia.

W przypadku rozpylenia w pomieszczeniu substancji niewiadomego pochodzenia w aerozolu:

– wyłączyć system wentylacyjno-klimatyzacyjny w pomieszczeniu (wyłącz samodzielnie, lub poinformuj właściwą osobę o konieczności jej wyłączenia);

– opuścić pomieszczenie oraz zabezpieczyć je przed wejściem innych osób;

– zawiadomić policję- numer alarmowy 112, przełożonego, lub osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo obiektu;

– sporządzić listę osób przebywających w strefie skażenia oraz przekazać ją funkcjonariuszom policji.

 

ŻYJ BEZPIECZNIE!!!