Przypominamy, że od 1 lipca br. każdy obywatel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma na to 12 miesięcy, a dla nowo powstałych termin ten wynosi 14 dni.

Deklaracja dotyczy źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. W deklaracji właściciel budynku powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania.

Deklarację złożyć można w formie papierowej w Urzędzie Gminy, przesłać listownie na adres Urzędu; lub elektronicznie (posiadając Profil Zaufany) na stronie https://zone.gunb.gov.pl.

Ważne! Złożenie deklaracji jest obowiązkowe – za niedokonanie tego obowiązku w terminie grozi kara grzywny.