Informujemy, że ruszyła 28 edycja konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2021” w którym pomorskie wsie rywalizują o tytuł najpiękniejszej.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach „Wieś” i „Zagroda”

Główną ideą konkursu jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi i jakości życia na wsi, a także podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich  i integracja społeczności lokalnej.

Organizatorem Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2021 jest Województwo Pomorskie zaś  partnerami organizacyjnymi są urzędy gmin i starostwa powiatowe w województwie pomorskim.

Konkurs organizowany jest w oparciu o Regulamin Konkursu „PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2021” dostępny na portalu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.pomorskie.eu

Konkurs podzielony jest na trzy etapy: gminny, powiatowy i wojewódzki. W każdym etapie powołana komisja oceniać będzie zgłoszone do konkursu wsie i zagrody.

Na karty zgłoszeń do etapu gminnego czekamy do 21 maja 2021 r. Można je przesłać pocztą, wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do Urzędu Gminy w Kosakowie lub złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie urzędu.

Rozstrzygnięcie etapu gminnego Konkursu w kategoriach „Wieś” i „Zagroda” odbędzie się do dnia 26 maja 2021 r.  Dla laureatów pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach przewidziane są nagrody rzeczowe.

Laureaci I miejsc etapu gminnego Konkursu w kategoriach „Wieś” i „Zagroda” zostaną zgłoszeni do eliminacji powiatowych.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie Piękna Wieś Pomorska.

 

Pliki do pobrania: