Powszechny Spis Rolny 2020 (PSR 2020) został przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 roku, według stanu na dzień 1 czerwca 2020 roku i był drugim spisem rolnym od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Spisem rolnym, jako badaniem pełnym, zostały objęte gospodarstwa rolne, których użytkownikami były osoby fizyczne (gospodarstwa indywidualne) oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnymi wynikami Powszechnego Spisu Rolnego 2020 – pracujący i nakłady pracy w gospodarstwach rolnych w województwie pomorskim:

https://gdansk.stat.gov.pl/infografiki/pracujacy-i-naklady-pracy-w-gospodarstwach-rolnych-w-wojewodztwie-pomorskim,57,1.html