W załączeniu poniżej harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w roku 2019.

HARMONOGRAM jednorodzinna 2019