Zbiórka odpadów WIELKOGABARYTYWYCH na terenie gminy Kosakowo odbywa się co 3 miesiące. Odpady należy wystawić przed posesję do godziny 700 w dniu odbioru lub dzień wcześniej. Można wystawić:
Szafy, kanapy, tapczany, fotele, krzesła, stoły, dywany, armaturę łazienkową, lustra, małe AGD, ramy okienne, drzwi, lampy, karnisze, kanistry oraz opony z samochodów osobowych.

Duży sprzęt RTV i AGD (powyżej 20 kg) nie jest odbierany w ramach zbiórki ! odbierany jest na indywidualne zgłoszenia z domów i mieszkań przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” przyjmowanie zgłoszeń tel. 58 624-66-11

Elementy samochodów wycofanych z użytku oraz zużyte części aut nie mogą trafić na wysypisko odpadów. Nie będą również odbierane od mieszkańców w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych ! Takie części powinny trafić do stacji demontażu pojazdów lub innych punktów uprawnionych do ich zbiórki.

Mieszkańcy mogą nieodpłatnie oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON) w Kosakowie przy ul. Chrzanowskiego 44 (teren Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o.) poniedziałek, środa w godz. 15.00-18.00, sobota w godz. 8.00-12.00:
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, termometry rtęciowe, żarówki energooszczędne, środki ochrony roślin i owadobójcze, farby, oleje, lakiery, rozpuszczalniki (puste opakowania nie są przyjmowane).

Przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane lekarstwa oraz zużyte baterie można oddać w placówkach, których adresy znajdują się na stronie www.kzg.pl