W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2019 roku obowiązku gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (tzw. odpady BIO kuchenne) informujemy, iż w wyznaczonych punktach będzie można odebrać kosze na te odpady w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kosze będą dystrybuowane przez sołtysów w poszczególnych miejscowościach. Osoby, które zadeklarowały segregację odpadów na terenie ich nieruchomości proszeni są o zgłoszenie się we wskazane miejsca celem odbioru tych pojemników – są to pojemniki ułatwiające gromadzenie odpadów BIO bezpośrednio w gospodarstwie domowym. Pojemniki o pojemności 8 L wraz z kompletem worków biodegradowalnych przeznaczone są wyłącznie do gromadzenia poniższych odpadów tj.:

Odpady BIO:                                                                                            Odpady zmieszane:

Pozostałości roślinne,                                                                         Mięso, ryby,

Kwiaty, resztki ciętych kwiatów i doniczkowych,                    Tłuszcze, oleje,

Resztki żywności (bez mięsa),                                                          Pieluchy,

Obierki od owoców i warzyw,                                                           Niedopałki papierosów,

Owoce i warzywa,                                                                                  Kości i odchody zwierząt domowych.

Skorupki jaj,                                                                        

Fusy po kawie i herbacie,                                                    

Wytłoczki do jaj (kartoniki),                                                

Pieczywo i ciasta,

Zużyte ręczniki papierowe,

Wyroby mączne,

Zioła ryż, kasze, przyprawy,

Słodycze,

Wyroby mleczne o stałej konsystencji

Pojemnik w połączeniu z workami biodegradowalnymi ułatwią higieniczną zbiórkę odpadów organicznych w kuchni. Dzięki odparowaniu wilgoci bioodpady schną. Zażegnany zostaje problem gnicia i powstawania nieprzyjemnych zapachów.

Posiadanie małego pojemnika nie wyklucza konieczności posiadania pojemnika do gromadzenia odpadów BIO w miejscu wyznaczonym na terenie nieruchomości (w pergoli) celem odbioru odpadów przez firmę wskazanych odpadów zgodnie z wytycznymi przekazanymi w biuletynie gminnym.

Miejsca odbioru małych pojemników na odpady BIO:

Dębogórze  – Sołtys wsi Dębogórze wydaje pojemniki na odpady na terenie nieruchomości przy ulicy Roślinnej 9 we wtorki i piątki od godziny 10:00 do godziny 12:00 i od godziny 16:00 do godziny 18:00,

Suchy Dwór –  Sołtys wsi Suchy Dwór wydaje pojemniki na odpady na terenie nieruchomości przy ulicy Lema 1 od piątku codziennie od godziny 10:00 do godziny 13:00 i od godziny 16:00 do godziny 19:00.

 

Mieszkańcy pozostałych miejscowości zostaną poinformowani o terminach odbiorów w terminie późniejszym.