PRZYPOMINAMY!

Odpady „BIO” będą odbierane wyłącznie z pojemników przeznaczonych do ich gromadzenia.

Mijają właśnie pierwsze  miesiące funkcjonowania na terenie Gminy Kosakowo systemu segregacji odpadów według nowych zasad tj. obowiązku wydzielania frakcji odpadów  BIO –odpady kuchenne.

Według informacji otrzymanych od przedsiębiorstwa odbierającego odpady z terenu naszej gminy, część mieszkańców realizuje obowiązek gromadzenia odpadów BIO w sposób nieprawidłowy.

W związku z powyższym informujemy, że może zaistnieć taka sytuacja, gdy odpady BIO wystawione do odbioru w samych woreczkach nie zostaną od Państwa odbierane.

Zatem raz jeszcze przypominamy, iż wytwarzane odpady kuchenne winny być gromadzone w woreczkach biodegradowalnych, a następnie umieszczane w zewnętrznych  pojemnikach na odpady BIO w kolorze brązowym.

Wprowadzenie dodatkowego pojemnika wymusza na nas przede wszystkim zaktualizowane w dniu 28 grudnia 2018r. rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

W brązowe pojemniki na odpady BIO właściciele nieruchomości– posiadacze domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, wspólnoty, którzy zadeklarowali segregację odpadów, muszą zaopatrzyć się we własnym zakresie.

Istnieje również możliwość gromadzenia odpadów BIO wspólnie z sąsiadami do jednego pojemnika. Jednakże odpowiedzialność za selekcjonowanie niezgodne z regulaminem w tym przypadku również jest wspólna.