W związku z licznymi pytaniami pojawiającymi się na gminnym profilu społecznościowym na Facebooku pragniemy rozwiać wszelkie wątpliwości dot. odpadów BIO.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19) konieczne jest wprowadzenie rozszerzonej segregacji odpadów. Nowa frakcja odpadów – odpady kuchenne BIO są więc obowiązkowe.

Dostarczane od 1 stycznia 2019 roku przez firmę odbierającą odpady worki na odpady biodegradowalne przeznaczone będą do gromadzenia odpadów w domu/mieszkaniu. Następnie związane worki wraz z zawartością powinny zostać umieszczone w brązowym pojemniku przeznaczonym wyłącznie do tej frakcji odpadów. Dostarczona przez firmę ilość worków powinna być wystarczająca na sprawne funkcjonowanie systemu przez cały rok. Jest to 150 szt. na gospodarstwo domowe co daje nam średnio 2,9 worka tygodniowo.

Gdyby odpady te gromadzić w zwykłych workach foliowych konieczne byłoby wysypywanie odpadów bezpośrednio luzem do pojemnika co w dalszej perspektywie mogłoby przynieść nieprzyjemne skutki (m.in. zapachowe) nie wspominając już o znacznie zwiększonej częstotliwości mycia pojemników. Odpady które będą znajdować się w workach innych niż kompostowalne ulegające biodegradacji będą przyjmowane przez firmę jako zmieszane odpady komunalne. Przedsiębiorca będzie informował gminę o takim zajściu.

Gmina planuje zaopatrzyć wszystkich mieszkańców (każde gospodarstwo domowe) w dodatkowy mały pojemnik na BIO odpady do gromadzenia odpadów w domu/mieszkaniu. Będzie to pojemnik
o pojemności 8 L (390x410mm). W związku ze zmianami wprowadzonymi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2019 roku, przedsiębiorstwo, które zostanie wyłonione w ramach tego przetargu będzie zobowiązane
do zapewnienia worków o pojemności 8-10 L a nie jak informowaliśmy wcześniej 60 L – co będzie współgrało z dodatkowym małym pojemnikiem 8L.

Częstotliwość odbioru została określona uchwałą Rady Gminy:

  • W okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – raz w tygodniu,
  • W okresie od 1 grudnia do 31 marca – raz na 2 tygodnie,

co powinno zminimalizować wszelkie niedogodności związane z gromadzeniem odpadów
w pojemnikach z otworami wentylacyjnymi. Producent zapewnia, że „oddychające” worki
w połączeniu z wentylowanymi pojemnikami ułatwią higieniczną zbiórkę odpadów. Poprzez optymalne odparowanie wilgoci z zebranych odpadów bioodpady schną, w związku z czym nie zachodzą procesy gnilne, a co za tym idzie nie są wydzielane nieprzyjemne zapachy. Ponadto worki są barierą dla wszelkiego rodzaju bakterii i wirusów.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z referatem ds. Gospodarki odpadami – pok. 04 w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo bądź pod nr telefonu (58)660-43-46.