W nawiązaniu do zamieszonej wcześniej informacji nt. jednorazowej dystrybucji worków na odpady segregowane, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom uprzejmie informujemy, że w przypadku wykorzystania przez dane gospodarstwo domowe przysługującego mu rocznego pakietu worków będzie możliwość pobrania dodatkowego worka/worków z Referatu ds. Ochrony Środowiska tut. Urzędu. Ponadto przypominamy, że dopuszcza się wykorzystanie worków bez logo firmy wywozowej, czyli zakupionych we własnym zakresie, pod warunkiem zachowania odpowiedniej kolorystyki.
Wdrożony przez nas system ma na celu usprawnienie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, a także poprawę wizerunku gminy.
Zapewniamy, że jeśli zmiana dostarczania worków spotka się z Państwa krytyką i niezadowoleniem po upływie roku, rozważymy powrót do dotychczas obowiązującej formy.