Od 11 maja 2020 r. wznawiamy możliwość wywozu odpadów do Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w Kosakowie ul. Chrzanowskiego 44 (teren PUK PEKO) – Poniedziałek 15.30 – 18.30, środa 15.30 – 18.30, sobota 8.00 – 12.00

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną:

 1. Obowiązywać będą limity w ilości mieszkańców obsługiwanych na terenie PZON – 2 osoby dostarczające odpady włącznie z osobami znajdującymi się w pojeździe. Pozostałe pojazdy muszą oczekiwać przed bramą wjazdową.
 2. Osoby dostarczające odpady zobowiązane są do zachowania i przestrzegania wszystkich zasad sanitarnych obowiązujących w miejscach publicznych tj.:
  • rękawiczki jednorazowe,
  • maseczka ochronna,
  • zachowanie odstępu minimum 2 metrów odległości pomiędzy osobami znajdującymi się w PZON.
 1. Nie należy dostarczać odpadów z lokali objętych kwarantanną.
 2. Dla bezpiecznego i sprawnego rozładunku odpadów bezwzględnie stosować się do poleceń pracownika PZON.
 3. Weryfikacja danych następuje w sposób bezkontaktowy z zachowaniem maksymalnej ostrożności.
 4. Dokumenty KPO będą wystawiane przez pracownika bez podpisu osoby zdającej odpad.

Mając na uwadze bezpieczeństwo oraz zdrowie zarówno Państwa jak i pracowników PZON prosimy o bezwzględne stosowanie powyższych zasad.

Prosimy również o ograniczenie do minimum ilości transportów odpadów do PZON oraz czasu przebywania na terenie punktu.

Zostań w domu – chroń siebie i swoich bliskich!