Patronat honorowy Wójta Gminy Kosakowo

Aby uzyskać honorowy patronat prosimy o wysłanie na ręce pana wójta listu ze zwięzłym, choć wyczerpującym opisem planowanego wydarzenia. Powinny znaleźć się w nim następujące informacje:

  • cel planowanego przedsięwzięcia
  • gdzie i kiedy wydarzenie będzie się odbywać
  • kto jest jego organizatorem, a kto odbiorcą,
  • w jaki sposób będzie ono promowane
  • czy udział w nim jest płatny.

Pismo powinno zawierać prośbę o objęcie wydarzenia honorowym patronatem wójta.

Pismo można przekazać:

mailowo na adres: sekretariat@kosakowo.pl oraz kancelariagminy@kosakowo.pl

lub pocztą skierowaną do wójta gminy na adres:

Urząd Gminy Kosakowo

ul. Żeromskiego 69

81-198 Kosakowo

Logotypy Gminy Kosakowo

Góra