PIT

W KOSAKOWIE
TAK
TO SIĘ OPŁACA

ILE JA KOSZTUJĘ GMINĘ?

Jakie są najważniejsze źródła dochodów i wydatków Kosakowa? Twój podatek to zadbany park, lepszy chodnik, większy plac zabaw, nowy basen i wiele innych. Zobacz, jak skonstruowany jest budżet miasta. Z czego miasto czerpie dochody i na co je wydaje? Skorzystaj z kalkulatora i wylicz w bardzo prosty sposób, ile pieniędzy z twojego podatku trafi do budżetu miasta
Kwota z twojego podatku w ujęciu miesięcznym, którą miasto przeznacza na realizację poszczególnych zadań

MOJE PODATKI DLA GMINY

Wpisz swoje miesięczne wynagrodzenie brutto w złotych, a kalkulator obliczy jaka część twojego podatku została przeznaczona w skali miesiąca na poszczególne zadania realizowane przez miasto.

1. Wybierz formę opodatkowania

2. Kwota wynagrodzenia

Wpisz kwotę swojego wynagrodzenia w kalkulatorze.

KWOTA W ZŁOTYCH

Oświata i wychowanie

Transport i łączność

Pozostałe

Pomoc społeczna i rodzina

Administracja

Gospodarka komunalna

Gospodarka mieszkaniowa

Uwaga: kalkulator, który udostępniamy do Państwa dyspozycji jest narzędziem przykładowym, a dla uproszczenia mechanizmu działania, nie przewiduje możliwości oblicza-nia ulg podatkowych