Podsumowanie szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy- Partnerstwo Gminy Kosakowo ”

Zakończona została jedna z form wsparcia dla nauczycieli, czyli szkolenia kadry nauczycielskiej. Szkolenia te organizowane były przez Ośrodek Doskonalenia w Słupsku przeszkoliły 140 nauczycieli z czternastu szkół biorących udział w projekcie od poszczególnych Partnerów tj. Gmina Kosakowo, Gmina Puck, Gmina Miasto Puck, Gmina Miasta Reda, Gmina Wejherowo, Gmina Mikołajki Pomorskie, Ośrodek Szkolno -Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi. Odbyły się one w dwóch lokalizacjach tj. Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Pucku oraz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących m. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie.

Szkolenia trwały od 20 kwietnia br. do 7 czerwca br.

Tematykę szkoleń była następująca:

1.     Metoda projektu edukacyjnego na zajęciach z edukacji morskiej – Edukacja morska w kreatywnym kształtowaniu kompetencji kluczowych.

2.     Włączanie cyfrowe – wykorzystanie aplikacji do edukacji morskiej i żeglarskiej. Uczestnicy szkolenia nabywali wiedzę odnośnie tworzenia stron www dla edukacji morskiej, Padlet jako interaktywna wirtualna tablica, Wordwall jako interaktywne ćwiczenia w tym dotyczące  ratownictwa i bezpieczeństwa, puzzle online – pomysł na miniprojekt. Gry i zabawy edukacyjne z wykorzystaniem nowych technologii, kodowanie za pomocą kodów QR np. zasad bezpieczeństwa nad wodą, program graficzny Canva dla edukacji.

3.     Efektywne włączanie elementów edukacji morskiej do podstawy programowej (kompetencje kluczowe).

4.     Kompetencje naukowo-techniczne dla edukacji morskiej. Nauczyciele zapoznali się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi nawigacji, współrzędnych geograficznych oraz morskich jednostek miary.

5.     Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapach morskich (nawigacja). Na tym szkoleniu nauczyciele poszerzali swoją wiedzę na temat pojęcia nawigacji oraz uczyli się zliczać graficznie drogę statków.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

Galeria zdjęć:

Miejsce szkolenia: Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Pucku

Szkolenie z dnia 21 kwietnia br. pn. Efektywne włączenie elementów edukacji morskiej do podstawy programowej (kompetencje kluczowe).

Szkolenie z dnia 14 maja br. pn. Metoda Projektu edukacyjnego na zajęciach z edukacji morskiej- Edukacja Morska w kreatywnym kształtowaniu kompetencji kluczowych.

 

 

Szkolenie z dnia 16 maja br. pn. Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapach morskich (nawigacja).

 

 

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących m. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie

 

Szkolenie z dnia 31 maja br. pn. Włączenie cyfrowe- wykorzystanie aplikacji do edukacji morskiej i żeglarskiej.

Szkolenie z dnia 7 czerwca br. pn. Kompetencje naukowo-techniczne dla edukacji morskiej.