Odpady

Gospodarka odpadami

Aktualności

Wczytaj więcej

Do pobrania

PUK Rumia
tel. (58)671-03-96
www.pukrumia.pl
biuro@pukrumia.pl

PUK PEKO
www.pukpeko.pl
tel.(58)625-47-47

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
tel. (58)624-45-99

Kontakt

KIEROWNIK REFERATU
mgr Elwira Klein
e-mail komunalka@kosakowo.pl
tel. (58) 660 43 07
pok. 08 parter

PODINSPEKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI
mgr inż. Anita Ciechan
e-mail odpady@kosakowo.pl
tel. (58) 660 43 46, (58) 660 43 41

pok. 07 parter

INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
mgr Justyna Gajzler
e-mail ekologia@kosakowo.pl
tel. (58) 660 43 06
pok. 08 parter

PODINSPEKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI
mgr Karolina Kościńska
e-mail odpady1@kosakowo.pl

e-mail odpady2@kosakowo.pl
tel. (58) 660 43 46, (58) 660 43 41
pok. 07 parter

Góra