Odpady

Aktualności

Wczytaj więcej

Do pobrania

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Dębogórska 148, 84-230 Rumia
tel. (58)671-03-96
www.pukrumia.pl
biuro@pukrumia.pl

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych (PZON)
„PEKO” Spółka z o.o.

 81-198 Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44

www.pukpeko.pl
tel.(58)625-47-47

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
tel. (58)624-45-99

Zakład Zagospodarowania Odpadów             „Eko Dolina” sp. z o.o. w Łężycach stanowi Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla gminy Kosakowo

EKO DOLINA SP. Z O.O. Łężyce

Al. Parku Krajobrazowego 99

84-207 Koleczkowo

Kontakt

KIEROWNIK REFERATU
mgr Elwira Klein
e-mail srodowisko@kosakowo.pl
tel. (58) 660 43 07
pok. 08 parter

INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
mgr Justyna Gajzler
e-mail ekologia@kosakowo.pl
tel. (58) 660 43 06
pok. 08 parter

PODINSPEKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI
mgr Karolina Kuczyńska
e-mail odpady2@kosakowo.pl
tel. (58) 660 43 46, (58) 660 43 41
pok. 07 parter

INSPEKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI
mgr inż. Anita Ciechan
e-mail odpady@kosakowo.pl
tel. (58) 660 43 46, (58) 660 43 41

pok. 07 parter

PODINSPEKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI
Inż. Małgorzata Myszk
e-mail: odpady1@kosakowo.pl
tel. (58) 660 43 46
tel. (58) 660 43 41
pok. 07 parter

Góra