Odpady

Aktualności

Wczytaj więcej

Do pobrania

PUK Rumia
tel. (58)671-03-96

Pucka Gospodarka Komunalna
www.pgkpuck.pl
tel. (58)673-04-20

PUK PEKO
www.pukpeko.pl
tel.(58)625-47-47

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
tel. (58)624-45-99

Kontakt

KIEROWNIK REFERATU
mgr Anna Browarczyk
e-mail srodowisko@kosakowo.pl
tel. 58 660 43 37

PODINSPEKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI
mgr Karolina Kościńska
e-mail odpady@kosakowo.pl
tel. 58 660 43 46

PODINSPEKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI
mgr inż. Anita Ciechan
e-mail odpady@kosakowo.pl
tel. 58 660 43 46

Góra