Zarząd dróg i zieleni

Mapa sieci dróg

 
pobieram dane..
 
pobieram dane..

 

pobieram dane..

Jak załatwić sprawę?

  1. uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi gminnej
   należy złożyć stosowny wniosek wraz z załącznikami opisanymi w jego treści, wzór wniosku dostępny w zakładce „ Dokumenty do pobrania”
  2. zaświadczenie o dostępie do drogi publicznej
   należy złożyć stosowny wniosek, który jest dostępny w zakładce „ Dokumenty do pobrania”
  3. zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
   należy złożyć stosowne zgłoszenie wraz z załącznikami opisanymi w jego treści, formularz zgłoszenia dostępny w zakładce „ Dokumenty do pobrania”
  4. wydanie zezwolenia na usunięcie/przesadzenie drzew lub krzewów związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
   należy złożyć stosowny wniosek wraz z załącznikami opisanymi w jego treści, wzór wniosku dostępny w zakładce „ Dokumenty do pobrania”
  5. wbudowanie urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi gminnej
   należy złożyć kolejno:

   • wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej + 2 egzemplarze projektu
   • wniosek o dysponowanie terenem pasa drogowego na etapie projektu wraz z załącznikami w nim wymienionymi, w tym: uzgodniona z Gminą Kosakowo dokumentacja techniczna;
   • wniosek na „fizyczne” zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót

W pozostałych sprawach należy złożyć wniosek/pismo skierowane do Wójta Gminy Kosakowo z opisem zagadnienia lub kontaktować się bezpośrednio z pracownikami merytorycznymi Referatu.

Aktualności

Wczytaj więcej

Kontakt

KIEROWNIK REFERATU
mgr Anna Browarczyk
e-mail: zdiz@kosakowo.pl
tel. (58) 660 43 37
pok. 208 II piętro

INSPEKTOR DS. ZIELENI PUBLICZNEJ
dr Joanna Dalecka
e-mail ogrodnictwo@kosakowo.pl
tel. (58) 660 43 28
pok. 206 II piętro

INSPEKTOR DS. GOSPODARKI WODNEJ
tel. (58) 660 43 28
pok. 206 II piętro

PODINSPEKTOR DS. OŚWIETLENIA PUBLICZNEGO
Joanna Gardocka
e-mail: utrzymanie@kosakowo.pl
tel. (58) 660 43 09
pok. 254 II piętro

Z-CA KIEROWNIKA REFERATU
mgr inż. Iwona Prażmo
e-mail: drogownictwo@kosakowo.pl
tel. (58) 660 43 37
pok. 208 II piętro

INSPEKTOR DS. DROGOWNICTWA
mgr inż. Michalina Rzepa
e-mail: drogi@kosakowo.pl
tel. (58) 660 43 09
pok. 254 II piętro

INSPEKTOR DS. DROGOWNICTWA
mgr inż. Sonia Stryczek-Przyborowska
e-mail: pasdrogowy@kosakowo.pl
tel. (58) 660 43 09
pok. 254 II piętro

PODINSPEKTOR DS. DROGOWNICTWA
Marika Witkowska
e-mail: drogownictwo@kosakowo.pl
tel. (58) 660 43 37
pok. 208 II piętro

Góra

W dniu 23.12.2022 Urząd Gminy będzie czynny do godziny 13:00.