Kolejny nowy cykl – specjalnie dla Państwa. Tutaj będziemy zaglądać do naszych polskich perełek, prezentować ciekawostki – te najbardziej znane i trochę mniej znane. Do dzieła.

Dzisiaj trzy pierwsze ciekawostki:

1. Wody termalne w Cieplicach są najgorętsze w Polsce (temperatura wody dochodzi nawet do 87 stopni. Ze względu na pochodzenie wody ze złoża Cieplice są wodami infiltracyjnymi o zróżnicowanym wieku od 16 do 22 tys. lat. 

Baseny Termalne | Termy Cieplickie

2.  Złota Kaplica to mauzoleum władców Polski (Mieszka I i Bolesława Chrobrego) w archikatedrze poznańskiej. Mauzoleum powstało w XIX wieku z inicjatywy biskupa Teofila Wolickiego i hrabiego Edwarda Raczyńskiego. W trudnym dla Polaków okresie zaborów chcieli przypomnieć rodakom o charyzmatycznych władcach i czasach świetności Polski. Wiele lat poświęcili na realizację pomysłu i uparcie dążyli do budowy kaplicy. Wolicki potrafił przekonać do budowy mauzoleum nawet władców zaborczych państw: Rosji i Prus. Raczyński jako mecenas sztuki i patriota włożył wiele serca i funduszy w wyposażenie kaplicy.

11 listopada zostanie udostępniona Złota Kaplica w poznańskiej ...

3. Serce Dzwonu Zygmunta waży 365 kg. Do jego rozkołysania potrzeba aż od 8 do 12 ludzi. Tak naprawdę potoczna nazwa nie jest do końca prawidłowo – powinno się mówić:  Dzwon Zygmunt. To najsłynniejszy polski, powszechnie, znajduje się na Wieży Zygmuntowskiej w północnej części katedry wawelskiej w Krakowie. Ufundowany przez króla Zygmunta I Starego, nazwany jego imieniem.

Według legendy, powtarzanej nieraz przez dawnych historyków, dzwon został odlany z mołdawskich armat zdobytych w bitwie pod Obertynem, jednak bitwa miała miejsce 10 lat po zawieszeniu dzwonu. Według innej opinii Zygmunta wykonano z armat zdobytych pod Orszą. W XIX wieku serce dzwonu trzykrotnie pękało, ale było bezzwłocznie naprawiane. W Wigilię 2000 r. stwierdzono kolejne pęknięcie. Uszkodzone serce zastąpiono nowo odlanym, a dotychczasowe oglądać można przy wejściu na Wieżę Zygmuntowską. Obecne serce dzwonu jest o 42 kg cięższe od starego.

Dzwon Zygmunt był największym polskim dzwonem do roku 1999, kiedy to przewyższył go masą i rozmiarem dzwon licheński.

W środę w Krakowie będzie bił dzwon Zygmunt. Odpowiedź na apel ...