Good morning!

How are you? What is your name? Are you happy today?

Ostatnio wzięliśmy na tapetę czasownik  to have, umiemy już zadawać pytania, nauczmy się odpowiadać:

I have a cat. Do I have a cat? Yes, I do.
I don’t have a dog. Do I have a dog? No, I don’t. I don’t have a dog. I have a cat.

Mam kota. Czy mam kota? Tak, mam.
Nie mam psa. Czy mam psa? Nie, nie mam. Mam kota.

Have you got a garden?
Yes, of course, I have got a garden.
Is it big or small?
It’s very small, but it’s beautiful.

Czy masz ogród?
Tak, oczywiście, mam ogród.
On jest duży czy mały?
Jest bardzo mały, ale jest piękny.

Podsumujmy:

I have a cat. 
Have I a cat? (rzadko już dziś spotykana forma, głównie w języku formalnym)
Yes, I have.
No, I have not (No, I haven’t)
 

Do you have a dog?
Yes, I do.
No, I don’t.

Does he have a pen?
Yes, he does.
No, he doesn’t.

Does she have a computer?
Yes, she does.
No, she doen’t.

Have you got a garden?
Yes, I have.
No, I haven’t. 

Has he got a house?
Yes, he has.
No, he hasn’t.

Piosenka na dziś – proszę spuścić zasłonę miłosierdzia na jej dziecinny charakter – jest bardzo pożyteczna z punktu widzenia edukacyjnego.  Pet [czyt. pet] -to zwierzątko domowe, w przeciwieństwie do  animal [enimal lub animal] – zwierzę, po prostu każde zwierzę.

A teraz proszę odpowiedzieć na pytania:

 1.  Have you got a cat? 
 2.  Have you got a dog?
 3.  Do you have a fish?
 4.  Do you have a garden? 
 5.  Have you got a fish? 
 6.  Have you got a house?
 7.  Do you have a car?
 8.  Do you have a book?
 9.  Do you have a table? 
 10.  Have you got a pen? 
 11.  Have you got a computer? 
 12.  Howa are you today?
 13.  Are you tall? 
 14.  Are you happy? 
 15.  Do you speak English? 
 16.  Do you speak French? 
 17.  Do you speak German?

  I to już wszystko na dzisiaj. Thank you very much! Bye!