Good morning! 

How are you today? Are you happy?

Dziś na dobry początek kilka prościutkich i przyjemnych krzyżówek:

Darmowe generatory KRZYŻÓWEK - made by kate

 

5 WIOSENNYCH KART PRACY - 5 SPRING WORKSHEETS (PRINTABLE ...

A teraz porcja gramatyki.

Przypominamy sobie dziś, że musieć – to  must:

You must write this letter at once – musisz natychmiast napisać ten list.

You must be here at eight without fail. 

You must write to your father at once.

You must see him at once. 

You must carry out the instructions [carry out – wykonać]

You must come here immediately. 

Należy jednak pamiętać, że w przeciwieństwie do języka polskiego must not nie znaczy wcale nie musieć, ale – zresztą logicznie rzecz biorąc bardzo słusznie – nie wolno, nie należy itp.

You mustn’t touch any of my books – nie wolno ci dotykać żadnej z moich książek.

You mustn’t leave your room for two hours. 

Visitors mustn’t pass beyond the yellow tape. 

You mustn’t smoke in this room. 

You mustn’t use my bicycle. 

Visitors mustn’t touch the exhibits. 

To samo możemy również wyrazić zwrotem  not allowed lub  prohibited. Porównajmy:

Parking here is prohibited between 7 am and 8 am. 

You are prohibited from parking here at any time. 

Smoking is not allowed

Ciekawą konstrukcją jest również be + to + infinitive – mieć co zrobić, mieć coś do zrobienia. Popatrzmy:

We are to meet them at five o’clock – mamy się z nimi spotkać o piątej godzinie.

We are to draw our houses. 

We are not to use John’s computer (w rym przypadku nie mamy używać komputeru Johna)

 A teraz drobna powtórka ze słownictwa – i ciekawych zwrotów związanych z różnymi aktywnościami:

meet sb – spotkać się z kimś 

eat out – jeść na mieście 

go out – wychodzić 

take it easy – spokojnie spędzić czas

chill out – relaksować się 

surf the Internet – przeglądać internet 

gogle sth – wygoglować coś 

A na deser – piosenka, która być może niezbyt miło nam się kojarzy (wygrała w 1994 r. z piosenką Edyty Górniak w trakcie konkursu Eurowizji, chociaż zdaniem wielu krytyków niezbyt na to zasługiwała), niemniej jednak słowa są dość proste, a cały utwór – sympatyczny.