Good morning! How are you today?

Dziś na początku duża powtórka ze słownictwa, które niby wszyscy znają, ale czasami bywa, że nam gdzieś ono ucieka. Warto sobie powtórzyć.

Zacznijmy od pór roku.

A teraz pogoda:

Miesiące:

Uwaga – miesiące w języku angielskim piszemy wielką literą.

Dni tygodnia:

Sport:

Wystarczy powtórek słownictwa. Czas zanurzyć się troszkę w gramatyce – i dziś zgodnie z obietnicą kilka przykładów użycia czasów teraźniejszych:  Present Continuous  Present Simple. Prześledźmy poniższe zdania z krótkimi komentarzami:

Susan is a University student. Now she is at a disco. What does she do? She’s a student. She studies law. What is she doing now? She’s dancing. She dances very well. She’s dancing very well now too.

Zwróćmy szczególną uwagę na dwa ostatnie zdania – pierwsze mówi o tym, że Susan w ogóle tańczy bardzo dobrze; drugie – że teraz ten konkretny taniec w tej chwili idzie jej bardzo dobrze. 

The Johnsons read „The Times” every day. Now they aren’t reading „The Times”. Mrs Johnsohn is reading „The Economist” and Mr Johnsons is making tea.

Państwo Johnson czytają codziennie „The Times” – ale w tej konkretnie chwili tego nie robią. 

Susan and Bill go to the cinema every week. They are going to the cinema now.

Susan i Bill co tydzień chodzą sobie do kina – i teraz akurat też idą do kina. 

I don’t usually listen to the radio but I’m listening to it now.

Zazwyczaj nie słucham radia, ale akurat w tym momencie słucham.

John starts to read a lot of books but doesn’t finish them very often. At the moment he is starting a new one.

John ma taki dziwny zwyczaj zaczynania wielu książek – ale nie doczytania ich do końca. W tym momencie akurat zaczyna kolejną. Cóż, pewnie i tak jej nie skończy…

My next door neighbour sings famous arias every morning. He’s always singing in the morning. It’s evening now. Thanks God he isn’t singing.

Sąsiedzka zmora – sąsiad uwielbia się wydzierać operowo każdego ranka. Zawsze to czyni (uwaga – Present Continuous w użyciu wskazania, że coś nas bardzo drażni). Teraz jest wieczór i na szczęście tego nie czyni.

Mam nadzieję, że użycie obu czasów już nie będzie sprawiać Państwu żadnych problemów. Będziemy sobie ćwiczyć. A dziś na zakończenie krótkie ćwiczenie z tworzenia zdań.

Przy porównaniach, jak dobrze wiemy, często używamy as  – tak jak, jak. Proszę przekształcić poniższe zdania według podanego wzoru:

She is as beautiful as a flower.

  1. Mary is fifteen. Jane is fifteen. Mary is as…
  2. Betty could swim as well as Joan. Joan can swim…
  3. Peter is very handsome. You are very handsome too. Peter is…
  4.  I play football very well. You play football very well. You play…
  5. He loves her very much. She loves him very much. She loves…

Odpowiedzi: 1.  Mary is as old as Jane (is). 2. Joan could swim as well as Betty albo  Joan is as good swimmer as Betty. 3. Peter is as handsome as you (are). 4. You play football as well as I (do/play football). 5. She loves him as much as he loves her.

I to już wszystko na dzisiaj! Thank you very much and good bye! Have a nice day!