Bonjour ! Comment allez-vous ? Tout va bien ?

Dziś nauczymy się kilku ważnych kwestii związanych z czasownikiem  parler – mówić. Powtórzmy jego odmianę:

Otóż  parlerować można:

  • z kimś – w języku francuskim mówimy  parler à (jeśli mówimy do kogoś) albo  parler avec (jeśli rozmawiamy z kimś);
  • o kimś lub o czymś – w języku francuskim mówimy  parler de. 

Przy czym zarówno à, jak i de  mają różne formy w zależności od rodzaju rzeczownika, do którego się odnoszą. Popatrzmy:

à Paris (z nazwą własną, imionami itp.)

au frère [czyt. o frer] – z rzeczownikami rodzaju męskiego, forma ściągnięta à + le = au

à la soeur [czyt. ala ser] – z rzeczownikami rodzaju żeńskiego

aux amis [czyt. ozami] – z rzeczownikami w liczbie mnogiej niezależnie od rodzaju, forma ściągnięta à + les = aux

de Paris (z nazwą własną, imionami itp.)

du frère [czyt. di frer] – z rzeczownikami rodzaju męskiego, forma ściągnięta de + le = du

de la soeur [czyt. dela ser] – z rzeczownikami rodzaju żeńskiego

des amis [czyt. dezami] – z rzeczownikami w liczbie mnogiej niezależnie od rodzaju, forma ściągnięta de + les = des

W dawnych podręcznikach języka francuskiego można wyczytać, że de jest odpowiednikiem polskiego drugiego przypadka – dopełniacza, a à – celownika. Trochę prawdy – w bardzo dużym uproszczeniu – w tym jest, ale sprawa jest niestety znacznie bardziej skomplikowana: będziemy ją rozgryzać systematycznie. Na razie czytanka:

Philippe regarde une photographie et parle à Catherine. Le jeune homme parle à la jeune fille. Il parle à Catherine. Il parle à la jeune fille. Philippe parle de la photographie, il parle de Paris. 

La jeune fille parle à Philippe, le jeune homme.
Catherine parle à Philippe. Elle parle de Paris avec Philippe.
Elle regarde Philippe et elle parle à Philippe.

Est-ce que la jeune fille parle ?
Oui, elle parle.
Est-ce qu’elle parle de Paris avec Philippe ?
Oui, elle parle de la photographie de Paris avec Philippe.

Est-ce qu’elle regarde la photographie ?
Non, elle ne regarde pas la photographie, elle regarde Philippe.

Est-ce qu’elle marche ?
Non, elle ne marche pas, elle parle avec le jeune homme. 

jeune [żen] – młody, młoda
la photographie [la fotografi] – fotografia, obecnie Francuzi mówią najczęściej po prostu la photo [la foto] – zdjęcia, fotka

I to już wszystko na dzisiaj! Au revoir !