Bonjour ! Comment allez-vous ? Tout va bien ?

Dziś przećwiczymy zdobytą wiedzę w zdaniach:

Philippe, le garçon et Catherine, la fille.
Philippe, le frère et Catherine, la soeur.
Philippe regarde la soeur.
Le garçon regarde la fille.
Il regarde Catherine.

regarder – patrzeć, oglądać; odmienia się zgodnie ze znanym nam schematem:

je regarde
tu regardes
il, elle, on regarde

nous regardons
vous regardez
ils, elles regardent

Ale uwaga: w języku polskim mówimy patrzeć  na kogoś, w języku francuskim  regarder obywa się bez jakichkolwiek przyimków – mówi się po prostu  regarder le film, regarder la photo itp.

Est-ce que Philippe regarde Catherine ?
Oui, il regarde Catherine.
Est-ce que le garçon regarde la chaise? (la chaise [la szez] – krzesło)
Oui, ile regarde la chaise.
Est-ce que Philippe marche? (marcher [marsze] – chodzić, maszerować)
Oui, il marche.

Tym razem uwaga edytorska – Francuzi stawiają jedną spację między słowem a znakiem zapytania lub wykrzyknikiem: Est-ce que Philippe regarde Catherine ? , a nie: Est-ce que Philippe regarde Catherine?

Il marche de la chaise à la table et ile regarde la table. (à… de… – od… do…)
Il marche vers la table (vers [wer] – w kierunku, do)
Il marche de la table à la chaise et il regarde la chaise.
Il marche vers la chaise.
Est-ce qu’il marche de la chaise à la table ?
Oui, Philippe marche de la chaise à la table.

Il marche vers la porte (la porte [la port] – drzwi)
Il marche vers la fenêtre (la fenêtre [la fenetr] – okno)
Philippe regarde la chaise et le lit (le lit [le li] – łóżko)
Philippe regarde la table et le livre.

Odmiana czasownika  marcher:

Odmiana czasownika regarder:

A teraz raz jeszcze przypomnijmy sobie odmianę czasowników nieregularnych, które już poznaliśmy:

être

avoir

aller

venir

To już wszystko na dzisiaj. Merci bien!