Bonjour ! Comment allez-vous ?

Proponuję dziś czytankę – pod tekstem znajdą Państwo wyjaśnione nowe słówka.

Chercher et trouver 

Le sac de la jeune fille est sous la chaise.
La pipe du garçon est sur la table.

Où sont les valises ? Elles ne sont pas sur la table, elles sont sous la table.

Philippe et Catherine regardent ensemble une carte de France.

La carte est sur la table. Ils cherchent le mot  Paris sur la carte.

Est-ce que Paris est une petite ville ?
Non, Paris n’est pas une petite ville. Paris est une grande ville, c’est la capitale.

Philippe trouve le mot Paris sur la carte.

La soeur cherche une photo de Paris. La photo n’est pas sur la table, elle n’est pas sur la lit.

Catherine cherche dans son sac, la photo n’est pas dans son sac, elle n’est pas dans sa valise.

La jeune fille ne trouve pas la photo. Où est la photo ? Elle est sur la table, elle est aussi sous la carte. Elle est entre la carte de France et la table.

chercher [szersze] – szukać
trouver [truwe] – znajdować
sous [su] – pod
sur [sir] – na
dans [dą] – w
la carte [la kart] – mapa
où [u] – gdzie
le sac [le sak] – torba
la valise [la waliz] – walizka
entre [ątr] – między

Zarówno czasownik trouver, jak i  chercher odmieniają się regularnie według znanego nam wzoru.

Qui cherche, trouve ! 

I to już wszystko na dzisiaj, załączam serdeczne pozdrowienia. Au revoir !