Hello! Good morning! How are you today? 

Dziś poznamy dwa niezwykle ważne w języku angielskim słówka:

 this – to; mówimy o przedmiotach lub osobach wskazywanych z bliska

that – tamto; mówimy o przedmiotach lub osobach wskazywanych z daleka.

this is – to jest

that is = that’s – to jest, tamto jest

W praktyce we współczesnym języku angielsku różnica między dwoma wyrażeniami zanika – i oba używane bywają zamiennie.

I krótka czytanka dla Państwa: 

This is my pen. This is my desk. That’s my book. This is my watch. This is my room. 

What is this? This is my pen. 

What is that? That is my book. 

Is this your book? Yes, this is my book.

Is that your pen? Yes, that is my pen. 

This pen is small. 

And that is my room. 

My room is very big. 

I like my room. 

 

pen [pen] – pióro 

book [buk] – książka

watch [łocz] – zegarek 

room [rum] – pokój 

I like [aj lajk] – lubię 

Na deser piosenka:

Thank you for our lesson! Good bye!