Good morning!

How are you? What is your name? Where are you from? Are you from Poland? Where do you live?

Let’s begin our today’s lesson.

Na początek – krótkie powtórzenie materiału:

 

 

A teraz czytanka:

I am a student.
You are a student.
Tom is a student.
Ann is a student.
We are students.
You are students.
They are students.

I have a book.
You have a book.
He has a book.
She has a book.
We have books.
You have books.
They have books. 

My name is White. I am a teacher. I have a book in my hand.
You are a student, Tom. You have a book in your hand. 

You are a student, Ann. You have a book in your hand. 

This woman is Betty Green. She is a painter. 

Słówka: 

in my hand [yn maj hand lub yn maj hend] – w mojej ręce
in your hand [yn jor hand lub yn jor hend] – w twojej ręce
painter [peńte] – malarz, malarka
my [maj] – mój, moja, moje
your [jor] – twój, twoja, twoje

Dziś nauczymy się mówić, że… mówimy w jakimś języku. To bardzo proste. Wystarczy nam czasownik to speak [tu spik] – mówić. Jeśli chcę powiedzieć, że mówię, wystarczy że do I, czyli ja, dodam speak: 

I speak English [aj spik inglisz] – mówię po angielsku 

Proszę zwrócić uwagę, że w dokładnym tłumaczeniu otrzymujemy w ten sposób: ja mówię angielski. Anglicy w tym kontekście nie używają żadnego po. Warto to zapamiętać.

You speak French – mówisz po francusku

Proste? Oczywiście! Trochę trudniej w trzeciej osobie liczby pojedynczej, czyli w przypadku, gdy chcemy powiedzieć, że on lub ona mówią po angielsku lub francusku – wówczas musimy dodać do naszego czasownika speak końcówkę s:

He speaks English – on mówi po angielsku
She speaks French – ona mówi po francusku

Wymawia się [spiks].

W pozostałych przypadkach – czyli w liczbie mnogiej, gdy chcemy powiedzieć, że my mówimy po hiszpańsku, wy po włosku, a oni po polsku – wystarczy nam sam czasownik bez końcówki:

We speak Spanish [łi spik spenysz]
You speak Italian [ju spik ytalien]
They speak Polish [dej spik pełlisz]

Oczywiście proszę pamiętać, że wymowa podana w nawiasie kwadratowym jest tylko w przybliżeniu – nie da się tak po prostu alfabetem oddać dokładnego brzmienia. 

I na koniec – jeszcze jedna czytanka:

Good morning. My name is Thomas. I’m from Germany. I live in Berlin.
I am a student. I am not a teacher. This is my room. This is my book and that is my pen.
These are my books. I speak German, English and French.

I to już wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia!