Bonjour!

Comment allez-vous? Comment ça va? Ça va bien? Comment vous appelez-vous?

Przypomnijmy sobie podstawowe zwroty; nie wszystkie już żeśmy poznali, niemniej jednak postarajmy się powtórzyć za lektorem i przeczytać poniższe krótkie wypowiedzi:

Przypomnijmy sobie odmianę czasowników pierwszej grupy (zakończonych na -er):

Dziś poznamy odmianę jeszcze jednego czasownika – czasownika aller (iść, chodzić). Chociaż jest on zakończony na -er, to jednak nie należy do czasowników I grupy i odmienia się nieregularnie. 

Przyjrzyjmy się zdaniom:

Je vais au cinéma [ży we o sinema] – idę do kina

Tu vas au théâtre [ży we o teatr] – idziesz do teatru

Il va au magasin [il wa o magazę] – on idzie do sklepu

Nous allons au cinéma [nuzalą o sinema] – idziemy do kina

Vous allez au magasin [wuzale o magazę] – idziecie do sklepu

Ils vonts au magasin aussi [il wą o magazę osi] – oni także idą do sklepu.

I to by było wszystko na dzisiaj. Merci! À plus tard!