LEKTION

Was ist das?

Ist das ein Telefon?

Ja, das ist ein Telefon.

Wo ist das Telefon? Telefon ist hier.

 

Wer ist das? Das ist eine Frau.

Die Frau ist Sekretärin.

Wo arbeitet die Sekretärin?

Die Sekretärin arbeitet im Büro.

Wer arbeitet noch im Büro?

Der Direktor arbeitet im Büro.

 

wer – kto

was ist das? – co to jest?

wer ist das? – kto to jest?

noch – jeszcze

 

Wer lernt?

Ich lerne. Ich lerne Deutsch.

Du lernst. Du lernst auch Deutsch.

Lernt Peter Deutsch?

Ja, Peter lernt Deutsch.

Er lernt Deutsch.

Lernt Eva Deutsch?

Ja, Eva lernt Deutsch.

Sie lernt Deutsch.

Lernt das Kind Deutsch?

Ja, das Kind lernt Deutsch.

Es lernt Deutsch.

 

Wer lernt Deutsch.

Ich lerne Deutsch und du lernst Deustch.

Wir lerner Deutsch.

Du lernst Deutsch und er lernt Deutsch.

Ihr lernt Deutsch.

Wer lernt Englisch?

Herr Berger und Herr Krause lernen Englisch.

Sie lernen Englisch.

Eva und Helga lernen auch Englisch.

Der Sohn und die Tochter lernen Englisch.

Sie lernen Englisch.

Was lernst du? Ich lerne Deutsch.

Wo lernst du? Ich lerne zu Hause.

Wie lernst du? Ich lerne gern. Ich lerne fleiβig.

 

Was lernst du – czego się uczysz

zu Hause – w domu

wie – jak?

gern – chętnie

fleiβig – pilnie

 

Na pewno pamiętamy odmianę czasowników regularnych w czasie teraźniejszym. Dziś przećwiczmy ją bardzo dokładnie. Prosiłbym, aby zapisać odmianę w formie twierdzącej, pytającej i przeczącej następujących czasowników:

diktieren (dyktować)

fragen (pytać)

lernen (uczyć się)

machen (robić)

schreiben (pisać)

spielen (bawić się)

telefonieren (telefonować)

Dla przykładu odmienię czasownik studieren – studiować:

 

Ich studiere

Du studierst

Er studiert

Sie studiert

Es studiert

Wir studieren

Ihr studiert

Sie studieren

 

Studiere ich?

Studierst du?

Studiert er?

Studiert sie?

Studiert es?

Studieren wir?

Studiert ihr?

Studieren sie?

 

Ich studiere nicht

Du studierst nicht

Er studiert nicht

Sie studiert nicht

Es studiert nicht

Wir studieren nicht

Iht studiert nicht

Sie studieren nicht

 

Trochę inaczej odmieniają się czasowniki takie jak arbeiten – pracować i antworten – odpowiadać. Zwróćmy uwagę, że temat – po oderwaniu końcówki bezokolicznika en kończy się na t, dlatego też żeby nie było takiego łamańca językowego jak antwortst, Niemcy dodają tam pomocnicze e. Wygląda to następująco:

 

Ich arbeite

Du arbeitest

Er, sie, es arbeitet

Wir arbeiten

Ihr arbeitet

Sie arbeiten

 

Podobnie antworten:

Ich antworte

Du antwortest

Er, sie, es antwortet

Wir antworten

Ihr antwortet

Sie antworten.

Na deser dwa filmiki z odmianą czasowników sein (być) i haben (mieć): 

 

I to by było na dzisiaj już wszystko. Danke! Tchüss!