LEKTION 

Spróbucie Państwo sobie przeczytać najpierw po cichu, potem na głos – i wszystko zrozumieć: 

Ist Walter Student?
Ja, er ist student.
Studiert er? Ja, er studiert.
Arbeitet er? Nein, er arbeitet nicht.

Ist Herr Werner Direktor?
Ja, er ist Direktor.
Diktiert er? Ja, er diktiert.

Ist Karin Sekretärin?
Ja, sie ist Sekretärin.
Schreibt sie? Ja, sie schreibt.

Schreibt der Direktor?
Nein, der Direktor schreibt nicht, er diktiert.
Diktiert die Sekretärin?
Nein, die Sekretärin diktiert nicht, sie schreibt.

telefonieren – telefonować

TEXT

Wieder im Büro 

Hier ist das Büro. Der Direktor ist im Büro. Die Sekretärin ist auch im Büro. Was macht Herr Direktor? Der Direktor diktiert. Was macht die Sekretärin? Die Sekretärin schreibt.
Wo arbeitet Frau Krause? Sie arbeitet im Büro. Sie telefoniert. Frau Krause ist Sekretärin. Die Sekretärin diktiert nicht.

W języku niemieckim mamy kilka rodzajów zaprzeczenia – czyli mówienia nie. W odpowiedziach na początku zdania stawiamy nein, a w zdaniu po czasowniku nicht. Popatrzmy: 

Ist Herr Berger im Büro? Nein, er ist nicht im Büro.

Studiert sie? Nein, sie studiert nicht.

Proszę przetłumaczyć:

  1. Kto telefonuje?
  2. Gdzie jest sekretarka?
  3. Gdzie jest telefon?
  4.  Kto to jest?
  5.  Co robi pani Krause?
  6. Czy jest tu telefon?
  7. Co on pisze?
  8. Co on studiuje?
  9. On nie studiuje.
  10. On pracuje.

Odpowiedzi: 

1. Wer telefoniert?
2. Wo ist die Sekretärin?
3. Wo ist das Telefon?
lub  Wo ist ein Telefon?
4. Wer ist das?
5. Was macht Frau Krause?
6. Ist ein Telefon hier?
lub Ist das Telefon hier?
7. Was schreibt er?
8. Was studiert er?
9. Er studiert nicht.
10. Er arbeitet.

Na deser filmiki. Proszę się nie przejmować, jeśli nie wszystko będzie na nich zrozumiałe – najważniejsze, żeby się dobrze osłuchać z językiem niemieckim:

Danke! Bis bald!