Guten Morgen! Wie geht es Ihnen?

Dzisiaj proponuję Państwu troszkę taką już trudniejszą czytankę – ale na pewno dacie Państwo radę. Lista nowych słówek znajduje się pod tekstem:

Monika: Entschuldigen Sie bitte, sind Sie Herr Hoffmann? 

Karl: Ja, das bin ich. Und wie heiβen Sie? 

– Mein Name ist Monika Kowalska. 

– Guten Tag, Frau Kowalska. Sind Sie aus Warschau? 

– Ja, ich lebe hier und studiere. Und was sind Sie von Beruf? 

– Ich bin Informatiker. 

– Woher kommen Sie? 

– Aus Stuttgart, aber ich wohne in Berlin. 

– Wie lange bleiben Sie in Warschau?

– Morgen fliege ich nach Berlin. 

– So ein Zufall! Morgen fliege ich auch nach Berlin. Fliegen wir gemeinsam? Ich kenne Berlin gut. 

– Das ist nett von Ihnen. Vielen Dank. 

– Bis dann. 

– Tchüs!

 

Słówka: 

leben – żyć

studieren – studiować

Informatiker – informatyk

Was sind Sie von Beruf – jaki jest Pana / Pani zawód

kommen – przychodzić

kommen aus – pochodzić z

wohnen – mieszkać

fliegen – latać [czyt. fligen]

so ein Zufall – co za przypadek, cóż za zbieg okoliczności [czyt. zo ajn cufal]

gemeinsam – razem [czyt. gymajnzam]

nach – do

kennen – znać

das ist nett von Ihnen – to miło z Pana / Pani strony [czyt. das ist net fon inen]

 

Nie takie trudne, prawda? Proszę przeczytać sobie kilka razy, spróbować wszystko ładnie zrozumieć, a następnie powiedzieć, czy poniższe zdania są prawdziwe (richtig) czy fałszywe (falsch):

Monika studiert in Berlin 

Karl kommt aus Stuttgart

Sie fliegen gemeinsam morgen. 

 

Przypomnijmy sobie odmianę niemieckich czasowników regularnych w czasie teraźniejszym:

Ich komme

Du kommst

Er, sie, es komm

Wir kommen 

Ihr kommt

Sie kommen 

 

Ich studiere

Du studierst

Er, sie, es studiert

Wir studieren 

Ihr studiert

Sie studieren 

 

Podobnie odmienia się czasownik kennen:

Ich kenne

Du kennst

Er, sie, es kennt

Wir kennen 

Ihr kennt

Sie kennen 

 

I to już wszystko na dzisiaj. Załączam serdeczne pozdrowienia. Tchüss!