Guten Tag!

W zdaniu niemieckim bardzo ważną rolę odgrywa odpowiednia kolejność wyrazów. Orzeczenie, czyli czasownik w formie osobowej, pojawia się na drugim miejscu logicznym – ojej, to brzmi strasznie, prawda? Ale wbrew pozorom, to nie jest aż takie trudne. Przyjrzyjmy się zdaniom:

Er ist aus Hannover,

Herr Braun ist aus Berlin

Ich heiβe Nowak.

Mein Name ist Nowak.

Drugie miejsce w zdaniu – to niekoniecznie drugi wyraz. Na pierwszym miejscu może wystąpić każda część zdania – oczywiście poza czasownikiem w formie osobowej.

Herr Kreutzer fliegt heute nach Berlin.

Heute fliegt Herr Kreutzer nach Berlin.

Przećwiczymy to jeszcze sobie nieraz.

Pytania możemy tworzyć – jak już wiemy – na różne sposoby. Nauczmy się dziś najważniejszych niemieckich pytajników:

was – co 

wer – kto

wo – gdzie

wohin – dokąd

woher – skąd

wann – kiedy

wie – jak

warum – dlaczego

Pytanie typu czy tworzymy najczęściej za pomocą inwersji, czyli czasownik stawiamy na pierwszym miejscu:

Bist du aus Bonn?

W innych pytaniach – ze słowem pytającym – czasownik występuje po słowie pytającym:

Wann fliegen Sie? – kiedy pan/pani leci?

fliegen – latać, lecieć

Kilka ćwiczeń na dziś:

Proszę wpisać czasownik we właściwej formie – czasownik podaję w nawiasie:

  1. Ich ……………. Hamburg (kennen)
  2. Wir …………….. in Rostock (wohnen)
  3. Du ………………. nach Paris (fliegen)
  4. Monika …………..…… in Berlin (studieren)
  5. Sie ……………….. Schwarz (heiβen)
  6. Ihr ………………. nach Deutschland (reisen – podróżować)

II 

Proszę wpisać czasownik sein w odpowiedniej formie:

  1. Du …………….. aus Hannover.
  2. Wir ……………. jetzt in Poznań.
  3. Ihr …………….. müde (zmęczony).
  4. Ich ……………… Informatiker.

W ostatnim zdaniu nie ma rodzajnika przed Informatiker. I słusznie – przypominam, że gdy mówimy kto kim jest z zawodu, nie stawiamy rodzajnika.

III 

Wybierz odpowiednie słówko pytające z podanych w nawiasie:

…………. sind Sie, Herr Berg? – Aus Stuttgart. (wie, woher, was, wo)

………….. ist das? – Das ist Frau Schulz (wann, wo, wer, wohin)

…………………..… wohnen Sie? – In Bonn (wo, wie, woher, wohin)

…………………. reisen Sie nach Frankfurt? – Morgen. (wohin, was, wer, wann)

…………………. geht’s? – Danke, gut. (wie, wer, wann, was)

Odpowiedzi:

I kenne, wohnen, fliegst, studiert, heiβen, reist

II bist, sind, seid, bin

III Woher, Wer, Wo, Wann, Wie

 

A teraz kilka przydatnych słówek. Zabieramy się za pogodę:

Patrz słońce się śmieje, piosenka dla dzieci na lato, tekst i ...

die Sohne 

 

ŚWIECI SŁOŃCE CZY PADA DESZCZ? - THE WEATHER IN POLISH

der Regen 

50x50cm Niebieska chmura naklejka dziecka ścienna - 7621213880 ...

die Wolke

3 kilogramowa sunia bez jednej łapinki szuka wspaniałych opiekunów ...

der Wind

Pada śnieg, pada śnieg piosenka świąteczna, czas zimy i świąt.

der Schnee

Gmina Mosina: ostrzeżenie przed burzą i ulewnymi deszczami

der Sturm 

 

I najczęściej używane nazwy kolorów:

Kolory

I to wszystko już na dzisiaj. Tchüss!