Poniżej prezentujemy aktualny harmonogram zajęć na styczeń 2022 r. Przypominamy, że wszystkie zajęcia – z wyjątkiem basenowych – są bezpłatne. Na zajęciach basenowych obowiązuje również limit miejsc.