W związku z uroczystościami pogrzebowymi ojca Zastępcy Wójta Gminy Kosakowo przesunięciu ulegają poniedziałkowe zajęcia z brydża – wyjątkowo zapraszamy na nie od godz. 12.30.