Najbardziej aktywnych Seniorów związanych z rewską siedzibą senioralną zaskoczył Święty Mikołaj w tym roku nieco wcześniej, przywożąc świąteczne upominki do ich domów. Niektórzy w fizjonomii Świętego Mikołaja rozpoznali rysy podobne (żeby nie powiedzieć identyczne) do Wójta Gminy Kosakowo pana Marcina Majek, zaś jego wierny pomocnik łudząco przypominał pełnomocnika Wójta ds. Seniorów, niemniej jednak być może było to tylko złudzenie podyktowane tęsknotą naszych nieco starszych nastolatków do spotkań i ulubionych zajęć w ich rewskiej siedzibie… Obyśmy mogli się spotkać jak najprędzej! Przypominamy, że cały czas prowadzimy bogatą ofertę zajęć online na naszej senioralnej podstronie – warto tam zaglądać. A sama świąteczna akcja upominkowa wciąż trwa.

Serdeczne podziękowania należą się Wójtowi Gminy Kosakowo oraz Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni za wsparcie naszej akcji.