Na pierwsze zajęcia kreatywne do rewskiej siedziby senioralnej zapraszamy od przyszłego tygodnia – w każdy czwartek od godz. 13.00 do 16.00. Pierwsze zajęcia w czwartek 8 października.