Masz nowe źródło ogrzewania? Zmieniłeś piec? Pamiętaj o wypełnieniu deklaracji CEEB!

Przypominamy mieszkańcom naszej gminy, że każda zmiana źródła ciepła wymaga złożenia nowej deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obowiązek składania deklaracji CEEB wynika z ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Aktualne deklaracje do pobrania:

https://zone.gunb.gov.pl/sites/default/files/deklaracja_a_v.1.5_-_28.09.2022.pdf

https://zone.gunb.gov.pl/sites/default/files/deklaracja_b_v.1.5_-_28.09.2022.pdf

Źródło: https://zone.gunb.gov.pl/