W dniu 13 maja 2024 r. Wójt Gminy Kosakowo Eunika Niemc, w towarzystwie Magdalena Dettlaff, Kierownika Referatu Oświaty Urzędu Gminy Kosakowo i Michała Gotowały, Radnego Gminy Kosakowo, Zastępcy Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych, Edukacji i Bezpieczeństwa, odwiedziła w gminnych szkołach klasy VIII, które w dniu jutrzejszym przystąpią do egzaminów ósmoklasisty.

W 3-dniowym egzaminie, który zakończy etap podstawowej edukacji, wezmą udział uczniowie następujących szkół w gminie Kosakowo:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębogórzu – 19 uczniów;

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach – 45 uczniów;

Szkoła Podstawowa w Pogórzu – 74 uczniów.

Wójt Gminy Kosakowo przekazała uczniom życzenia powodzenia na egzaminach w najbliższych dniach, a także życzyła, aby nie zabrakło im wiary we własne siły i możliwości. Podziękowania przekazane zostały także gronu pedagogicznemu za wkład włożony w przygotowanie uczniów do egzaminu.

Na koniec Wójt Gminy Kosakowo wręczyła uczniom klas VIII długopisy specjalnie przygotowane, zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi, czyli z czarnym wkładem, z logo Gminy Kosakowo.