Dokładnie 79 lat temu, 8 maja zakończyła się II Wojna Światowa, która rozpoczęła swoją krwawą historię 1 września 1939 r. Dziś w rocznicę Zwycięstwa przy Kwaterze Pochowanych 120 Polskich Żołnierzy poległych w rejonie Kosakowa we wrześniu 1939 roku w obronie Polskiego Wybrzeża zebrali się licznie przybyli goście, aby swoją obecnością oddać hołd tym, którzy walczyli o wolność Polski, a swoją śmiercią dali dowód bohaterskiej odwagi.
W słowach p. Wójt Gminy Kosakowo Euniki Niemc usłyszeć można było m.in. „ to dzień triumfu nad złem wojny” […] stoimy tutaj przed mogiłami tych, którzy stanęli do walki z najeźdźcą i w tej walce zapłacili najwyższą cenę. […] czas pokoju, w jakim, żyjemy, a będący pochodną zwycięstwa w 1945 r. nie odsunął jednak wojny do lamusa historii. W Europie, przy naszej wschodniej granicy znów rozbrzmiewają jej złowieszcze pomruki, giną ludzie. Pamiętajmy o naszych powinnościach względem bezpieczeństwa i przygotowań do sytuacji kryzysowych .”

Po przemówieniu Pani Wójt oraz modlitwie w intencji poległych odmówionej przez ks. proboszcza Jana Grzelaka z Parafii św. Antoniego Padewskiego w Kosakowie, nastąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem. Wiązanki w asyście marynarzy z BLMW złożyli: P. Wójt Gminy Kosakowo Eunika Niemc oraz ks. proboszcz Jan Grzelak, delegacja 43. Bazy Lotnictwa MW, Rada Gminy Kosakowo na czele z przewodniczącym Sławomirem Konarskim oraz sołtysi na czele z Andrzejem Śliwińskim – sołtysem Kosakowa. W imieniu starosty Jarosława Białka wiązankę złożyła członek zarządu Anna Padée, w imieniu Rady Powiatu kwiaty złożyła Anna Wojtunik, radna powiatu i przewodnicząca PO Kosakowo, członek zarządu Regionu Pomorskiego PO. W imieniu gminnych instytucji kultury kwiaty pod pomnikiem złożyła p. Anna Paturej dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo im. A. Necla wraz z reprezentantką Kosakowskiego Centrum Kultury p. Sławomirą Tomaszewską. Wiązanki złożyły również Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie o. Dębogórze/ Kosakowo na czele z p. Danutą Tocke oraz Stowarzyszenie Regionalnego Chóru „ Morzanie” z p. prezes Wandą Krause. Wiązanki zostały złożone również w imieniu Związku Żołnierzy WP Koło nr. 21 w Gdyni na czele z prezesem Markiem Sikorskim, Związku Piłsudczyków RP Okręg Kaszubski Kosakowo reprezentowanego przez gen. Brygady Związku Władysława Paciucha oraz płk Związku Sławomira Dzięgielewskiego. Pod pomnikiem wiązanki złożył również dyrektor Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych PEKO Tomasz Drozdowski, dyrektor Spółki Kosakowo Sport Dariusz Schwarz, dyrektor GOPS w Kosakowie Małgorzata Borek. W imieniu policji w Kosakowie kwiaty składał podkomisarz Jarosław Wojtowicz, Straż Gminną reprezentował komendant Marcin Wittbrodt, delegacja ROD im. Obrońców Kępy Oksywskiej na czele z prezes K. Leszczyńską oraz wiceprezes A. Horabikiem, Morski Klub Seniorów Lotnictwa w Gdyni z komandorem Andrzejem Długim oraz kapitanem pilotem Arturem Jakubaszek. W imieniu Stowarzyszenia Kombatantów i Weteranów Misji Pokojowych ONZ wiązankę złożył płk Mirosław Kuszczak. W uroczystości wzięły udział wszystkie szkoły podstawowe z gminy Kosakowo, reprezentowane przez dyrekcję: Anna Szymborska SP. Mosty, Monika Pawlicka SP. Kosakowo, Dorota Nikelska SP. Pogórze, Wojciech Prieba SP. Dębogórze.
fot. M.Krauze