Drodzy mieszkańcy Gminy Kosakowo,

Wójt Gminy Kosakowo Eunika Niemc powołała z dniem 14 maja 2024 pana Marcina Bogdana na stanowisko Zastęcy Wójta Gminy Kosakowo.

Uroczyste podpisanie zarządzenia nastąpiło w Urzędzie Gminy Kosakowo. Zastępca Wójta Gminy Kosakowo zabierając głos, podziękował za zaufanie pani Wójt i powołanie na stanowisko. Zapowiedział także pełne zaangażowanie w wypełnianiu obowiązków, w codziennej służbie na rzecz mieszkańców Gminy Kosakowo.

Tuż po zaprzysiężeniu pani Wójt wraz z nowo powołanym zastępcą Wójta udali się na pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rolnictwa, Rybołówstwa i Ochrony Środowiska.