Szanowni Państwo

zgodnie z zapowiedzią złożoną przy ślubowaniu na Wójta Gminy Kosakowo Eunika Niemc, przystępuje do realizacji programu związanego z oświatą, czyli rozwiązania problemu przeludnienia szkół podstawowych. Wójt Gminy spotkała się na terenie budowy skrzydła modułowego w Szkole Podstawowej w Pogórzu z firmą, która realizuje inwestycję.

Jej celem było zapoznanie się ze stanem prac i omówienie głównych wyzwań dotyczących inwestycji. Wójt Gminy Kosakowo zaakcentowała, że w sposób priorytetowy traktuje finalizację rozbudowy placówki w Pogórzu.